Rydd i pengebingen!

Oljefondet er investert i krigførende land som Israel og USA. Synes du dette er okay, Kristin Halvorsen?

Ny Tid
[globalisering] Noe pussig skjedde da det ble flertall på Stortinget for etiske retningslinjer for oljefondet våren 2002. Frp skiftet mening og gikk sammen med SV og Ap om å diktere regjeringen Bondevik 2 til å tenke etikk. NorWatch, SV og Kirkens Nødhjelp hadde avslørt at oljefondet var involvert i produksjon av landminer, klasebomber og slavedrift i Burma. «Vi kan ikke leve med disse skandaleavsløringene,» sa Siv Jensen i det hun snudde, et utsagn som kan tolkes på flere måter.

Nå er Kristin Halvorsen sjef for oljefondet, som formelt er omdøpt til «Statens Pensjonsfond – utland». 17. oktober har Halvorsen sittet ett år på taburetten, og gjennom sitt første, egne statsbudsjett som ble presentert 6. oktober, har hun vist hva hun vil prioritere. Det hun ikke har prioritert er en revidering av de etiske retningslinjene for oljefondet, som altså er så beskjedne at Frp har gått god for dem.

Disse retningslinjene tillater at fondet investerer i statsobligasjoner i krigførende land som Israel og USA. Synes du dette er okay, Halvorsen?

Fondet kan derimot ikke investere i afrikanske land, med unntak av Sør-Afrika. Selv om forvalterne finner solide selskap som virkelig kan gi stor avkastning på lang sikt i stabile og framgangsrike land som Botswana og Senegal, kan ikke pengene investeres her. Disse landene har et ropende behov for kapital, og investeringene ville bidratt til å forsterke den positive utviklingen.

Investeringer i forskning på alternativ energi kan også gi stor avkastning på lang sikt, og er dessuten en etisk forpliktelse overfor barna i Bangladesh. Det er de som rammes hardest av oversvømmelser som forårsakes av global oppvarming, som igjen er forårsaket av oljeforbruket som gjør Norge perverst rikt.

Norges Banks skal håndheve retningslinjene gjennom aktivt eierskap, ved å delta i selskapenes styrende organer. Professor Hans Petter Graver ledet utvalget som fremmet de etiske retningslinjene. Han har kommet med krass kritikk av Norges Bank fordi arbeidet med eierskapsutøvelsen går tregt, og banken viser liten vilje til å endre praksis. Dessuten er det viktig at Norges Bank i eierskapsutøvelsen bruker vurderingene som fondets etikkråd har gjort i saker som ikke fører til uttrekk. Finansministeren bør også se nærmere på ulike former for positiv filtrering og mikrokreditt.

Disse innspillene kan bidra til at de etiske retningslinjene blir noe mer enn et skinnhellig skjold mot riper i den norske omdømmelakken. Oljefondet viser hvordan Norge er tett integrert i, og tjener fett på den globaliserte økonomien. Hvis vi som skal bli framtidas norske pensjonister har et snev av anstendighet går vi inn for en mer rettferdig forvaltning av oljefondet. Så får vi heller spleise på flatskjermene.

Kommentarer
DEL