Ruster opp Midtøsten


USA har varslet en kraftig økning i våpen-bistanden til land i Midtøsten. Det kan norske våpenprodusenter bli fete på.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2007-08-02
Abonnement kr 195 kvartal