Russlands problemer med maktovergangen


NERVØS ELITE: Den russiske eliten forbereder seg på et maktskifte i 2024. Eliten sliter med synkende legitimitet blant vanlige folk, men så langt gir folkets misnøye seg utslag i apati.

Storaker er fast skribent i Ny Tid, og medlem av Rødts internasjonale utvalg.
Email: aslakstoraker@yahoo.no
Publisert: 2019-04-01
        The Russian Political System in Transition
Forfatter: Ekaterina Schulmann
NUPI Working Paper (Kristin Fjæstad, red),

Den fremste grunnen til Vladimir Putins popularitet er at han ikke er Boris Jeltsin. Under Jeltsins styre i 1990-årenes Russland gikk den gjennomsnittlige levealderen for menn ned med sju år, brutto nasjonalprodukt sank med 40 prosent, statens maktmonopol gikk i oppløsning til fordel for mafia og oligarker, og innbyggerne mistet sin nasjonale stolthet og ideologiske tilhørighet. «Ser man bort fra store hungerkatastrofer, pest og krig, har aldri så mange mistet så mye på så kort tid», skriver Naomi Klein i Sjokkdoktrinen.

Ydmykelse

Under et besøk i en russisk landsby i 2008 ble jeg fortalt en historie om de lokale arbeiderne i 1990-årene. Hjørnesteinsbedriften var en toalettpapirfabrikk. I lange perioder fikk ikke arbeiderne utbetalt lønn, men fikk i stedet utbetalinger i form av toalettruller, som de måtte stille seg opp langs veien og forsøke å selge til forbipasserende på fritiden. Hvilken ydmykelse for arbeiderne som nylig hadde vært innbyggere i verdens nest mektigste supermakt!

Putins løsning på disse problemene var å strømlinje makthierarkiet under presidentmakten, det han kalte for «maktens vertikal». I NUPI-rapporten The Russian Political System in Transition: Scenarios for Power Transfer skriver Ekaterina Schulmann at de enorme sosiale ulikhetene ble videreført, men at staten tok større kontroll over olje- og gassindustrien og krevde politisk lojalitet fra de tidligere så selvstendige oligarkene. Hun påpeker at lønninger og levealder økte for folk flest, og at den nasjonale stoltheten ble gjenreist gjennom dyrking av Russlands historie og en mer selvhevdende utenrikspolitikk.

Vladimir Putin
Hva skjer når Putin går av med pensjon og den russiske bjørnen mister sitt hode? Vladimir Putin møter britiske forretningsmenn i Moskva 20. mars 2019. (Foto: Alexander NEMENOV, AFP, …

Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?
Abonnement kr 195/kvartal
       

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)