Russlands problemer med maktovergangen


NERVØS ELITE: Den russiske eliten forbereder seg på et maktskifte i 2024. Eliten sliter med synkende legitimitet blant vanlige folk, men så langt gir folkets misnøye seg utslag i apati.

Storaker er fast skribent i Ny Tid, og medlem av Rødts internasjonale utvalg.
Email: aslakstoraker@yahoo.no
Publisert: 2019-04-01
       
The Russian Political System in Transition

Den fremste grunnen til Vladimir Putins popularitet er at han ikke er Boris Jeltsin. Under Jeltsins styre i 1990-årenes Russland gikk den gjennomsnittlige levealderen for menn ned med sju år, brutto nasjonalprodukt sank med 40 prosent, statens maktmonopol gikk i oppløsning til fordel for mafia og oligarker, og innbyggerne mistet sin nasjonale stolthet og ideologiske tilhørighet. «Ser man bort fra store hungerkatastrofer, pest og krig, har aldri så mange mistet så mye på så kort tid», skriver Naomi Klein i Sjokkdoktrinen.

Ydmykelse

Under et besøk i en russisk landsby i 2008 ble jeg fortalt en historie om de lokale arbeiderne i 1990-årene. Hjørnesteinsbedriften var en toalettpapirfabrikk. I lange perioder fikk ikke arbeiderne utbetalt lønn, men fikk i stedet utbetalinger i form av toalettruller, som de måtte stille seg …


Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn om du har abonnement.
Close
Logg inn