Russlands problemer med maktovergangen

NERVØS ELITE: Den russiske eliten forbereder seg på et maktskifte i 2024. Eliten sliter med synkende legitimitet blant vanlige folk, men så langt gir folkets misnøye seg utslag i apati.

Aslak Storaker
Storaker er fast skribent i Ny Tid, og medlem av Rødts internasjonale utvalg.
Email: aslakstoraker@yahoo.no
Publisert: 01.04.2019
           The Russian Political System in Transition
Forfatter: Ekaterina Schulmann
NUPI Working Paper (Kristin Fjæstad, red),

Den fremste grunnen til VladimirPutins popularitet er at han ikke er Boris Jeltsin. Under Jeltsins styre i1990-årenes Russland gikk den gjennomsnittlige levealderen for menn ned med sjuår, brutto nasjonalprodukt sank med 40 prosent, statens maktmonopol gikk ioppløsning til fordel for mafia og oligarker, og innbyggerne mistet sinnasjonale stolthet og ideologiske tilhørighet. «Ser man bort fra storehungerkatastrofer, pest og krig, har aldri så mange mistet så mye på så korttid», skriver Naomi Klein i Sjokkdoktrinen.

Ydmykelse

Under et besøk i en russisk landsby i 2008 ble jeg fortalt en historie om de lokale arbeiderne i 1990-årene. Hjørnesteinsbedriften var en toalettpapirfabrikk. I lange perioder fikk ikke arbeiderne utbetalt lønn, men fikk i stedet utbetalinger i form av toalettruller, som de måtte stille seg opp langs veien og forsøke å selge til forbipasserende på fritiden. Hvilken ydmykelse for arbeiderne som nylig hadde vært innbyggere i verdens nest mektigste supermakt!

Putins løsning på disse problemene var å strømlinje makthierarkiet under presidentmakten, det han kalte for «maktens vertikal». I NUPI-rapporten The Russian Political System in Transition: Scenarios for Power Transfer skriver Ekaterina Schulmann at de enorme sosiale ulikhetene ble videreført, men at staten tok større kontroll over olje- og gassindustrien og krevde politisk lojalitet fra de tidligere så selvstendige oligarkene. Hun påpeker at lønninger og levealder økte for folk flest, og at den nasjonale stoltheten ble gjenreist gjennom dyrking av Russlands historie og en mer selvhevdende utenrikspolitikk.

Vladimir Putin
Hva skjer når Putin går av med pensjon og den russiske bjørnen mister sitt hode? Vladimir Putin møter britiske forretningsmenn i Moskva 20. mars 2019. (Foto: Alexander NEMENOV, AFP, NTB Scanpix)

Hva skjer når Putin går av med pensjon og den russiske bjørnen mister sitt hode?


… OBS. teksten fortsetter …
Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer. (Du har allerede lest 3 gratis artikler.)

Gratis prøve