Russland og kjemi- våpenkonvensjonen: 


...

Tunander er professor emeritus fra PRIO.
Email: ola@prio.org
Publisert: 1. juni 2018

Ifølge OPWC, har Russland siden september 2017 ødelagt alle sine kjemiske våpen, og derved etterlevd kravene fra kjemivåpenkonvensjonen. Det ble feiret som en suksess for OPCW.

Etter at ambassadør Craig Murray belyste mangel på bevis, ble utenriksminister Boris Johnson nødt til å gå et steg lenger. Den 18. mars sa han at de hadde informasjon om at Russland det seneste tiåret hadde lagret Novitsjok. Ifølge Vladimir Uglev ble virksomheten avsluttet i 2011 (det vil si, innen det seneste tiåret).

Hvis Russland hadde fortsatt virksomheten etter 2017, og i strid med avtalen med OPCW, skulle Storbritannia i 2017 ha anmeldt dette til OPCW. Det gjorde man ikke. USA har signert kjemivåpenkonvensjonen, og man har startet ødeleggelsen av kjemiske våpen, men det er fortsatt langt igjen. Israel har ikke signert konvensjonen, og mange vitenskapsmenn fra Russland har flyttet til Israel. Både USA og Israel skulle derved kunne ha lager av Novitsjok uten å bryte med sitt erklærte standpunkt.

Se også Storpolitiske løgner om Russland?
og Russiske avhoppere og Litvinenko-affæren

Abonnement kr 195 kvartal