Den russiske tenåringsjenta og Moskva-studenten Varvara Karaulova hentes hjem til Russland

Russland kvitter seg med fremmedkrigere


Russiske myndigheter har åpnet grensene for ekstremister som vil vil reise til Syria for å krige. Hvis de ombestemmer seg og vil hjem, straffes de hardt. Denne taktikken skulle gi færre ekstremister i Kaukasus, men har ført til økt rekruttering – over hele landet.

Email: c04@nytid.no
Publisert: 2015-09-16

Fra 2011 til i dag har omtrent 7000 russere reist til krigen i Syria. De er menn og kvinner, konvertitter og fødte muslimer, høyt og lavt utdannede, spesialister og svartarbeidende, velstående og fattige, geriljakrigere fra den nordkaukasiske undergrunnen og soldater fra sikkerhetsstyrkene. Til og med hele barnefamilier har reist til landet der en ødeleggende borgerkrig foregår.
Denne strømmen stanser ikke. Russiske borgere, de fleste av dem mellom 16 og 28 år gamle, reiser til Syria fra hele landet – ikke bare fra Nord-Kaukasus, men fra nord og sør i Russland, fra de midtre regionene og fra storbyene Moskva og St. Petersburg.
Russiske statsborgere kriger ikke bare for terrororganisasjonen ISIS, men for en rekke radikale islamistiske grupper på syrisk jord, og for grupper som støtter president Bashar al-Assad.
En av de islamistiske gruppene, Jaish-al-Mujahedin-al-Ansar, har fra begynnelsen i 2012 bestått av personer fra det tidligere Sovjetunionen. Det er i denne gruppen de fleste syriafarerne fra den nordkaukasiske undergrunnen befinner seg. Det er imidlertid ingen russisk lov som forbyr denne organisasjonen. Forresten ble ikke ISIS ført opp på listen over terrororganisasjoner før 29. desember i fjor.

Tilfellet Varvara. I russiske medier har det nesten ikke vært noen som helst diskusjon omkring russiske borgeres deltakelse i den syriske krigen. Dette blir spesielt godt synlig dersom vi sammenlikner med dekningen av konflikten i Øst-Ukraina, der Russland aktivt tar del: I nesten to år har omtrent halve den daglige nyhetsdekningen i Russland handlet om Ukraina.
Da Russlands president Vladimir Putin i april i år snakket om trusselbildet fra Syria, sa han følgende: «For oss foreligger det selvsagt ingen direkte trusler fra ISIS. Men det vekker bekymring at også russiske borgere reiser til Syria.» Denne «bekymringen», som begrenser seg til myndighetenes likegyldighet, var responsen på det faktum at tusenvis av russere deltar i Syriakrigen på de radikale islamistenes side.
Men omtrent en måned senere endret holdningene seg – i hvert fall innad i samfunnet. I mai skrev moskovitten Pavel Karaulov en melding på sin facebookside: «Barn savnet!» Det var hans 19 år gamle datter Varvara Karaulova som hadde forsvunnet. Hun studerte ved Statsuniversitetet i Moskva, det mest prestisjetunge universitetet i landet, og var en av de beste studentene på kullet. Hun snakket fem språk, deriblant arabisk. Uten at …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?


Abonnement kr 195/kvartal