Russiske miljøforkjempere

Ecojurist. I en tid der organisasjonslivet i Russland lider under Putins regime finnes det et lyspunkt: Bellonas kontor i St. Petersburg har fått inn rekordmange søknader til sitt Ecojurist-program - en konkurranse som holdes for å hjelpe fram Russlands fremtidige miljøadvokater.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 07.11.2014

Programmet har siden oppstarten i 2009 fått inn 6000 søknader fra studenter innen miljørett med ønske om å lære å finne fram i Russlands innviklede miljølovgivning. Både universiteter og individuelle søkere som skiller seg spesielt ut kan bli premiert gjennom programmet.

Ecojurist blir stadig mer populært og er nå et anerkjent navn ved jusfakulteter landet rundt.

I år er antallet søknader til programmet forventet å nå 3000 innen fristen går ut 15.november. Allerede er 2900 søknader mottatt. Disse skal vurderes av en uavhengig jury som består av russiske eksperter innen miljørett, representanter fra myndigheter og kjente offentlige personer innenfor miljøbevegelsen.

Bellona er glade for den store søknadsbunken, og vi mener det viser at den oppvoksende generasjonen er rede til å ta fatt på kompliserte utfordringer, noe som er svært oppløftende å se.

Den 3.desember, Russlands nasjonale juristdag, skal Bellona kunngjøre 20 vinnere blant disse mange søkerne.

Tøft år. Dette har vært et usedvanlig vanskelig år for russisk miljøkamp: Yevgeny Vitishko, en av forfatterne bak rapporten fra Environmental Watch on the North Caucasus (EWNC) om de enorme miljøødeleggelsene OL påførte Sotsji-området, ble fengslet for sine protester.

Vitishko og EWNC avslørte store brudd på russisk miljørett. I tillegg viste det seg at mektige menn i Kreml tok en rekke snarveier for å sikre presidenten og hans medsammensvorne tilgang på offentlige landområder til egen bruk, blant annet ble det bygget overdådige sommerhus i nasjonalparker. Store mengder farlig avfall ble også dumpet i disse i utgangspunktet vernede områdene.

Vitishko er kategorisert som samvittighetsfange av Amnesty International og hans fangenskap har fått internasjonal oppmerksomhet. I slutten av denne uken drar representanter fra Bellona selv til Russland for å besøke Vitishko i fengsel og for å se hvordan miljøødeleggelsene i Sotsji er fulgt opp siden lekene i vinter.

NGO-loven. To miljøorganisasjoner har også opplevd å bli satt på justisdepartementets liste over «utenlandske agenter» etter at den mye fryktede NGO-loven fra 2012 ble revidert i juni.

Loven sa i utgangspunktet at enhver russisk NGO som mottar støtte fra utlandet og som er involvert i det som svært vagt definert betegnes som «politisk aktivitet», skulle erklære seg selv som «utenlandsk agent». I juni i år signerte president Putin, frustrert over det lave antallet selvutpekte agenter, en forordning som ga justisdepartementet rett til å selv utpeke utenlandske agenter. Den første miljøorganisasjonen som ble rammet var Ecodefense, som følgelig måtte gjennom den økonomisk knusende prosessen med å renvaske sitt navn i retten.

Selv om vi i Bellona delvis forklarer de mange søknadene til Ecojurist-programmet med økt kjennskap til programmet ved russiske læresteder, er det også åpenbart at 2014 har vist at det finnes plenty med jobb for en generasjon av velutdannede, verdensvante miljørettsadvokater som kan tyde russisk miljø- og menneskerett.

Miljøkampklare. I tillegg til at universiteter kan premieres, blir et knippe søkere plukket ut til å motta stipend til utenlandsstudier. Årets vinnere får engelskkurs ved Kaplan International og AcademConsult i Storbritannia, USA, Irland og New Zealand, hvor alle utgifter dekkes.

Kursene inkluderer 27-35 undervisningstimer i en fireukers periode som forberedelse til de internasjonale IELTS eller TOEFL-testene. Slik vil studentene kunne tilegne seg kunnskap om internasjonal miljørett som de kan ta med seg hjem til Russland, der denne kompetansen trengs sårt.

Det er hard konkurranse om plassene i programmet. Søknadsprosessen går fra 15.oktober til 15.november, deretter snevres antallet søkere inn gjennom teoretiske og praktiske eksamener, hvorav de beste går videre til kvalifiseringsrunden.

Vinnerne. Vinnerne plukkes ut i fra personlige essay, som skal fokusere på tilfeller av brudd på sivile miljørettigheter i søkerens bo- eller studiested det siste året eller over lengre tid.

Den andre delen av søknaden består av spørsmål rundt søkerens personlige erfaring med sivile rettigheter; hvordan disse misbrukes, hvordan myndighetene har håndtert slike brudd og dersom dette ikke ble håndtert på riktig måte, hvordan søkeren ville gått frem.

Tidligere vinnere av Ecojurist har vært fra Volgogradsky State University (har også vunnet som universitet), Penza International Independent University of Environmental and Political Sciences, St. Petersburg State University’s Academy of the General Prosecutor, the Volgogradsky Academy of Government Service (også vunnet som universitet), og Urals State Juridical Academy.

Dette er et bidrag til «Idealisten»-spalten i ukemagasinet Ny Tid, på trykk 7.11.2014.
I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde.
De som deltar: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, Agenda X, Transparency International Norge, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser, NOAH- for dyrs rettigheter, press- redd barna ungdom og WWF.

Kommentarer