Russisk fjernsyn


Russiske borgere har i dag tilgang til hundrevis av tv-kanaler, men velger fortsatt i stor grad å følge bare den største statskanalen. Redaktør for Vedomosti, Maxim Trudolyubov, undrer hvorfor.

Trudolyubov er sjefredaktør for Russlands mest innflytelsesrike uavhengige finansavis Vedomosti, spaltist for The International New York Times og senior fellow ved Kennan Institute.
Email: maxim@nytid.no
Publisert: 2018-07-02

Russere flest lever i et informasjonsunivers som er ytterst særpreget: Russlands statlige fjernsynskanaler utøver en enorm makt over borgernes sinn – og russere flest synes å like dette. Tv-kanalene ville aldri hatt sin posisjon om ikke russerne selv ønsket det slik.

Mange år har gått siden vi bare hadde tilgang til tre eller fire tv-kanaler. I dag har vi hundrevis – om ikke tusenvis – av alternativer, men velger likevel den godt etablerte måten å tilegne oss kunnskap om verden på. Dette er den uunngåelige konklusjonen man må trekke fra nylige meningsmålinger, gjennomført av den uavhengige meningsmåleren Levada: 72 prosent av dem som ble spurt, sier at Kanal 1 (arvtakeren til den sovjetiske statskanalen) er deres hovedkilde til nyheter. Tv nyter riktignok mindre og mindre tillit etter som årene går, men er fortsatt den viktigste kilden til informasjon i Russland. Dette gjelder selv blant de yngre: 54 prosent i aldersgruppen 18 til 24 år har Kanal 1 som sin hovedkilde.

Informasjonsboble

På verdensbasis er trenden å vende seg til sosiale medier for nyheter: Ifølge en undersøkelse utført av Reuters Institute for the Study of Journalism, var 2017 året da sosiale medier fortrengte fjernsynet som unge menneskers hovedkilde til nyheter. I aldersgruppen 18 til 24 år oppga 28 prosent sosiale medier som sin hovedkilde, mens 24 prosent vendte seg til tv-kanalene. Betyr dette at Russland på en eller annen måte er immunt mot globale prosesser? Eller at russiske tv-kanaler og deres kuratorer i Kreml er eksepsjonelt gode til å holde på sitt publikum?

Folk er ikke tiltrukket av fakta.

Svaret på det første spørsmålet er nei. Russland er ikke immunt mot noe som helst – det går bare litt langsommere. Tendensen eksisterer nemlig i Russland også: I følge VTSIOM, Russlands statseide meningsmåler, sier 65 prosent av russere i alderen 18 til 24 at de søker etter nyheter på internett, men at nettet ikke er deres eneste kilde. Ja, tv er den viktigste kilden til nyheter, men mediets popularitet er på hell, mens internettets popularitet øker.

Svaret på det andre spørsmålet er ja. Russlands statseide fjernsynskanaler er oppsiktsvekkende flinke til å tiltrekke seg publikum. De er dessuten gode til å skape og opprettholde bestemte synspunkter. Man kan bytte kanal så ofte man ønsker, man kan henvende seg til andre informasjonskilder, men for russere flest er sannsynligheten …

Abonnement halvår kr 450


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)