Rune Eraker: Fortell verden om oss


Nobels Fredssenter, Oslo, 14. september–15. januar 2019

Tittelen Fortell verden om oss stammer fra en lapp en politisk fange ga Rune Eraker tilbake i 2001. Fotografen besøkte da et fengsel i Bogotá, Colombia. Den korte setningen som var så ladet har levd med Eraker helt til han i 2015 bestemte seg for å gjøre alvor av fangens bønn. 

Nå stilles over 100 fotografier ut i Nobels Fredssenter i Oslo, og en bok utgis på Forlaget Press. Motivene er både fra fengsler og fra andre typer frihetsberøvelser: å fratas et statsborgerskap, dødsstraff, voldtekt, homofili.

– Hvilken virkning ønsker du at utstillingen skal ha?

«Museer og utstillingslokaler er et av de siste stille rommene i samfunnet,» sier Eraker. «Jeg vil gi mennesker en mulighet til å dvele ved bilder som forhåpentligvis sier noe om den fortvilelsen det er å være berøvet friheten. Målet er å få mennesker til å stoppe opp og reflektere. Mange nordmenn har enormt lettvinte holdninger til fengselsstraffer. Om de visste hvor jævlig bare det å sitte på glattcelle i et døgn er, eller hvordan fattige på death row i USA har det. Det er de fattigste som sitter der, de som ikke har råd til advokat. Det er ikke O.J. Simpson.» 

- Advertisement -
- Advertisement -
Kaisa Ytterhaug
Ytterhaug er frilanser i Ny Tid.

Du vil kanskje også likeRELATERT
Anbefalte

EnglishJapaneseNorwegianSpanish