Foto: Rune Eraker. El Salvador, 2015: En «high five» med en innsatt venninne som føres forbi gir oppmuntring. Hun har tilbrakt flere dager i den 5 m2-store isolasjonscellen i Carcel de Mujeres, Ilopango, kvinnefengslet i San Salvador.

Rune Eraker: Fortell verden om oss

Nobels Fredssenter, Oslo, 14. september–15. januar 2019

Ytterhaug er frilanser i Ny Tid.
Email: ykaisa@hotmail.com
Publisert: 2018-09-03

Tittelen Fortell verden om oss stammer fra en lapp en politisk fange ga Rune Eraker tilbake i 2001. Fotografen besøkte da et fengsel i Bogotá, Colombia. Den korte setningen som var så ladet har levd med Eraker helt til han i 2015 bestemte seg for å gjøre alvor av fangens bønn. 

Nå stilles over 100 fotografier ut i Nobels Fredssenter i Oslo, og en bok utgis på Forlaget Press. Motivene er både fra fengsler og fra andre typer frihetsberøvelser: å fratas et statsborgerskap, dødsstraff, voldtekt, homofili.

– Hvilken virkning ønsker du at utstillingen skal ha?

«Museer og utstillingslokaler er et av de siste stille rommene i samfunnet,» sier Eraker. «Jeg vil gi mennesker en mulighet til å dvele ved bilder som forhåpentligvis sier noe om den fortvilelsen det er å være berøvet friheten. Målet er å få mennesker til å stoppe opp og reflektere. Mange nordmenn har enormt lettvinte holdninger til fengselsstraffer. Om de visste hvor jævlig bare det å sitte på glattcelle i et døgn er, eller hvordan fattige på death row i USA har det. Det er de fattigste som sitter der, de som ikke har råd til advokat. Det er ikke O.J. Simpson.» 

Abonnement halvår kr 450

Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.