Rosa-jihadistene

Hvorfor reiser stadig flere kvinner til IS?
Avatar
Email: linda@minotenk.no
Publisert: 14.10.2015

Tradisjonelt har kvinner først og fremst blitt sett på som ofre og skadelidende for krig og terror. Men de siste tiårene har kvinner fått en stadig mer fremstående rolle – ikke bare i konvensjonelle militære grupper, men også i militante opprørsbevegelser og terrorgrupper.
Jeg var nylig på en rekke møter og seminarer i New York i forbindelse med høynivåuka og FNs generalforsamling. Kjønnsdimensjonen i forebygging av voldelig ekstremisme var et av temaene statsminister Erna Solberg prioriterte, og det ble blant annet lansert et europeisk kvinnenettverk som skal sørge for at det blir mer fokus på hvilken rolle kvinner har i å både få individer inn og ut av ekstreme grupper.
En av årsakene til at vi nå får et kjønnsfokus innen antiterror-arbeidet, er det økende antallet kvinner fra europeiske land som har reist for å slutte seg til IS (Den Islamske Stat). At IS har klart å gjøre seg relevant for kvinner er en av deres suksessfaktorer. For at vi skal klare å hindre at flere kvinner slutter seg til IS, må vi vite mer.

Skaper legitimitet. Tall fra The International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) viser at omtrent 10 prosent av de som har reist fra Europa for å slutte seg til IS, er kvinner. Andelen for Frankrike, Storbritannia og Tyskland er enda høyere, og vi har også flere tilfeller av norske kvinner som har reist til IS. Mange av de som har reist, er svært unge. Globalt kan det være snakk om opp mot 8000 kvinner som aktivt har valgt å reise til IS, ifølge Hans Brun, som er kontraterror-forsker ved Kings College.
Hva slags rolle har kvinner i militante islamistiske organisasjoner? I grupper som Al Qaida og Hizbollah har kvinner først og fremst en funksjon som støtteapparat til krigerne, som sørger for mat, pleie og logistikk. Kvinner har også blitt brukt som selvmordsbombere – i den andre palestinske intifadaen utførte ti kvinner selvmordsangrep, og «De sorte enkene» fra Tsjetsjenia har blitt et verdenskjent fenomen etter flere omfattende angrep på russiske mål.
En av de mest sentrale kvinnelige lederne i Hizbollah, Rima Fahri, sier i boken Kvinner på den politiske slagmarken at ingenting står i veien, verken ideologisk eller organisatorisk, for at kvinner kan delta direkte i kamp ved nødvendighet. Ifølge Fahri er listen over villige kvinnelige selvmordsbombere for Hizbollah like lang som listen over villige menn.

IS har opprettet en egen kvinnebrigade, og kvinner er aktive som moral- og ordenspoliti.

Hos IS er kvinners rolle mest fremtredende når det gjelder rekruttering og spredning av ideologi og propaganda. At kvinner selv er så aktive i å spre organisasjonens budskap, gir spesielt legitimitet til den delen av propagandaen som har kvinner som målgruppe. Det finnes «rosajihadist»-blogger dedikert til IS-kvinner, med oppskrifter på rask og næringsrik mat , instrukser på hvordan man kan behage og gi pleie til en stridende ektemann, og oppfordring til muslimske kvinner verden over om å bidra.

Rosa flagg. I en av de siste utgavene av IS sitt internettmagasin «Dabiq» publiseres en kvinnelig skribent og hennes seks sider lange forsvarsskrift for slavinnehold og seksuell utnyttelse av kvinnene i fangenskap. På Twitter og Facebook er det ikke vanskelig å finne kvinnelige IS-tilhengere som legger ut bilder av seg selv i heldekkende niqab og med våpen, og det finnes rosa-varianter av bade IS-flagget og annen IS-symbolikk.
IS har opprettet en egen kvinnebrigade, og kvinner er aktive som moral- og ordenspoliti. Utover det er det hovedsakelig rollen som mor og kone som fremheves som essensiell. For at IS skal bli en bærekraftig stat, må det stadig fødes nye, lojale krigere, og i den anledning innprentes det hvilken hellig rolle kvinner har som mødre.
IS er eksepsjonelt gode på rekruttering via sosiale medier. Det tar kun et par minutter å komme i direkte kontakt med IS-tilhengere. Ikke alle jenter som får henvendelser lar seg imidlertid lure til å bli jihad-koner – det er rapportert om flere hendelser hvor unge kvinner har svindlet mennene som har forsøkt å lokke dem til å komme til Syria, ved å late som de er interesserte og fått tilsendt penger til reisen.
Bakgrunnen til palestinske og tsjetsjenske kvinnelige selvmordsbombere er ofte historier om tap av kjære, sårbarhet som enslig kvinne i patriarkalske samfunn og håpløse livsutsikter. Men hva tiltrekker unge kvinner som er født og oppvokst i trygghet og velstand i vesten til IS?

Bredt nedslagsfelt. Forskningen viser at det er en kombinasjon av flere bakenforliggende årsaker. De fleste av faktorene er de samme som for unge menn: Man ønsker å rense seg for tidligere synder og uislamske livsførsel, man føler seg fremmedgjort og utilpass i samfunnet man lever i, man opplever identitetskrise og generasjonskonflikt, kjedsomhet, eventyrlyst, man søker en mening med livet og mulighet til å være med å skape historie.
Men det handler også om den mer primitive seksuelle driften, hvor kvinner blir motivert av fantasien om å være kvinnen til en barsk og maskulin kriger, hvorpå menn blir lokket av ideen om fromme, rene og trofaste hustruer som vil underkaste seg sin mann. Særlig for unge som har vokst opp i familier hvor seksualitet er tabubelagt, og samtidig har levd i et storsamfunn som overfokuserer på sex, blir dette en paradoksal måte å få leve ut drifter på uten å føle skam og stigma.
IS har spesialisert seg på en propagandastrategi som kan tilby noe for enhver, for ulike personlighetstyper og for begge kjønn. Man blir både sett som enkeltindivid og tilbudt et fellesskap. Disse faktorene må vi ta høyde for hvis vi skal lykkes med forebyggende arbeid.


Linda Noor er daglig leder i Minotenk, utdannet sosialantropolog og jobber med integrering og minoritetspolitikk fra et menneskerettighetsperspektiv. Hun er spesielt opptatt av likestilling, tilhørighetsspørsmål og utfordringer knyttet til voldelig ekstremisme og radikalisering. Noor vil bidra fast i Ny Tid med spalten «Krysskultur» fremover.

linda@minotenk.no.

Gratis prøve
Kommentarer