Rosa-jihadistene


Hvorfor reiser stadig flere kvinner til IS?

Email: linda@minotenk.no
Publisert: 2015-10-14

Tradisjonelt har kvinner først og fremst blitt sett på som ofre og skadelidende for krig og terror. Men de siste tiårene har kvinner fått en stadig mer fremstående rolle – ikke bare i konvensjonelle militære grupper, men også i militante opprørsbevegelser og terrorgrupper.
Jeg var nylig på en rekke møter og seminarer i New York i forbindelse med høynivåuka og FNs generalforsamling. Kjønnsdimensjonen i forebygging av voldelig ekstremisme var et av temaene statsminister Erna Solberg prioriterte, og det ble blant annet lansert et europeisk kvinnenettverk som skal sørge for at det blir mer fokus på hvilken rolle kvinner har i å både få individer inn og ut av ekstreme grupper.
En av årsakene til at vi nå får et kjønnsfokus innen antiterror-arbeidet, er det økende antallet kvinner fra europeiske land som har reist for å slutte seg til IS (Den Islamske Stat). At IS har klart å gjøre seg relevant for kvinner er en av deres suksessfaktorer. For at vi skal klare å hindre at flere kvinner slutter seg til IS, må vi vite mer.

Skaper legitimitet. Tall fra The International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) viser at omtrent 10 prosent av de som har reist fra Europa for å slutte seg til IS, er kvinner. Andelen for Frankrike, Storbritannia og Tyskland er enda høyere, og vi har også flere tilfeller av norske kvinner som har reist til IS. Mange av de som har reist, er svært unge. Globalt kan det være snakk om opp mot 8000 kvinner som aktivt har valgt å reise til IS, ifølge Hans Brun, som er kontraterror-forsker ved Kings College.
Hva slags rolle har kvinner i militante islamistiske organisasjoner? I grupper som Al Qaida og Hizbollah har kvinner først og fremst en funksjon som støtteapparat til krigerne, som sørger for mat, pleie og logistikk. Kvinner har også blitt brukt som selvmordsbombere – i den andre palestinske intifadaen utførte ti kvinner selvmordsangrep, og «De sorte enkene» fra Tsjetsjenia har blitt et verdenskjent fenomen etter flere omfattende angrep på russiske mål.
En av de mest sentrale kvinnelige lederne i Hizbollah, Rima Fahri, sier i boken Kvinner på den politiske slagmarken at ingenting står i veien, verken ideologisk eller organisatorisk, for at kvinner kan delta direkte i kamp ved nødvendighet. Ifølge Fahri er listen over villige kvinnelige selvmordsbombere for Hizbollah like lang som listen over villige menn.

IS har opprettet en egen kvinnebrigade, og …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?


Abonnement kr 195/kvartal