– Romavlytting stopper ikke alvorlig kriminalitet

Advokatforeningen advarer mot å tillate bruk av romavlytting. De kriminelle vil kunne omgås slike metoder, mener de.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 24.06.2004

Leder for Advokatforeningen, Anders Ryssdal, er skeptisk til flere av forslagene som politimetodeutvalget kom med i sin rapport. Særlig er det rom- og telefonavlytting som Advokatforeningen reagerer på.

– Romavlytting av individer er et meget sterkt inngrep i den personlige integritet. Bruk av slike metoder ser uansett ikke ut til å stanse terrorangrep eller alvorlig kriminalitet i de land som har adgang til å benytte dem. Det kan skyldes at kriminelle som har planer å skjule vil være i stand til å omgå denne form for overvåking, mens det er andre personer som blir overvåket, sier Anders Ryssdal.

Advokatforeningens Rettssikkerhetsutvalg har i sin rapport “rett og rettferdig” konkludert med at det ikke bør åpnes for romavlytting. Leder av utvalget, Pål W. Lorentzen, mener at justispolitikerne lar seg styre av mediebildet og hopper fra forslag til forslag uten å følge prinsipielle linjer.

– Forslaget om romavlytting er et av flere eksempler på at rettssikkerheten er under press, mener Pål W. Lorentzen.

Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg skriver i sin rapport at endringene i kriminalitetsbildet de senere år ikke er av en slik karakter at hensynet til effektiv etterforskning må gå foran hensynet til tradisjonelle og grunnleggende rettssikkerhetsgarantier.

– Dersom det åpnes for metoder som for eksempel romavlytting, da passeres en terskel som samfunnet hittil ikke har villet passere, sier Anders Ryssdal.

Advokatforeningen er også svært kritisk til forslagene om at den såkalte overskuddsinformasjonen – informasjon som politiet får tak i forbindelse med andre saker – skal kunne brukes. Foreningen mener at dette bør reguleres strengt og at all overskuddinformasjon må slettes.

Kommentarer