Robert Bresson og filmens våkenhet


Bressons realisme handler om å reorganisere våre vante måter å se ting på – om å finne et filmatisk rom der det som vanligvis er utenfor vår fatteevne, får puste på nytt.

 

På spørsmålet om han tror folk skjønner hva han lager, svarer den franske filmskaperen Robert Bresson: «Jeg vil at man skal føle en film før man tenker den.» For Bresson, som ofte baserte filmene sine på bøker av Dostojevskij, var ikke det å fortelle historier eller forklare menneskelig oppførsel det sentrale. Det var snarere å skjerpe vår oppmerksomhet og følsomhet som bare filmen kunne gjøre.

Det har blitt aktuelt å skrive noen ord om denne filmskaperen – selv om «aktuelt» er en merkelig beskrivelse å bruke i samme setning som Bresson. Han er en type filmskaper som på nåværende tidspunkt føles evig eller aldri aktuell. Det har nemlig kommet en ny bok om Bresson, Bresson on Bresson: Interviews, 1943–1983 (2016), og en nyutgivelse av Bressons egne Notes on the Cinematograph (2016; først utgitt på fransk som Notes sur le Cinématographe i 1975). Førstnevnte er en samling med intervjuer, kommentarer, notiser og artikler fra Bresson, mens sistnevnte er en samling aforismer av Bresson selv – en liten bok som enkelte filmelskere har i baklommen til alle døgnets tider.

- annonse -

endreeid@gmail.com
Underviser filmvitenskap på NTNU Epost endreeid@gmail.com

Du vil kanskje også likeRELATERT
Anbefalte