Ingen «ro» før burene er tomme

FrP, Høyre, Sp og KrF sørget i år for at pelsdyr fortsetter å leve i bur på norske pelsfarmer. Og landbruksministeren ba stortingsgruppene fra AP, V, SV og MDG om ikke å «undergrave» pelsnæringens vekst.

Veterinærforeningen, veterinærinstituttet, Rådet for dyreetikk og til og med Mattilsynet understreker at pelsdyrhold i bur er sterkt problematisk. Hold av pelsdyr i trange bur blir dessuten forbudt i stadig flere land.

Stortingets behandling av Pelsdyrmeldingen viser at noen politikere ønsker å feie dyrenes interesser under teppet.

Forsøk på knebling. Stortingets behandling av Pelsdyrmeldingen viser at noen politikere ønsker å feie dyrenes interesser under teppet. De vil ha «ro» rundt saken, men innser ikke at det å ignorere opinionen, fagfolk og egne løfter neppe er måten å oppnå dette på. Når en landbruksminister ber de partier som ønsker avvikling om ikke å «undergrave» pelsnæringens planlagte «utvikling» i Norge, er det i beste fall umusikalsk. Han ber rett og slett meningsmotstandere om å la være å arbeide for dyrenes beste.

Naturligvis nytter det ikke å kneble debatten på denne måten. Diskusjonen går høyt om pelsdyrhold i tre av de fire partiene som sikret dét ministeren selv karakteriserte som et «skjørt» flertall. Flertallet av så godt som alle partiers velgere er imot pelsdyrhold i bur. På KrFs landsmøte ble det i år vedtatt at pelsdyr skal få utløp for naturlige behov – noe som bør bety at de ikke stemmer for trange nettingbur igjen.

Den folkelige motstanden mot pelsdyroppdrett har holdt stand i flere tiår. Nesten 70 prosent av befolkningen mener at pelsdyroppdrett er galt. Om ikke før, så innså politikere i Norge for alvor at det var problematisk å sette rev og mink i bur da Dyrevelferdsmeldingen kom med en tiårsfrist til pelsnæringen i 2003: Om ikke miljøet var mer egnet til å «dekke dyrenes adferdsbehov», og dyrene selv var tammere innen ti år, så ville en avvikling lav næringen finne sted. Fristen ble som kjent ikke holdt. Isteden fikk man en NOU og en Pelsdyrmelding som paradoksalt nok beskrev flere problemer for pelsdyrene enn meldingen i 2003 – flere bittskader på minkene og tyngre rever med benskader – samtidig som de «gamle» problemene som manglende bevegelsesfrihet og stimulifattige omgivelser for dyrene var ved det samme.

Du har nå lest 4 frie artikler denne måned.

Logg inn (krever online abonnement, 69kr) for å lese videre.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.