Riksrevisjonens tillit

Verdens Gang har den siste uken avslørt at riksrevisor Bjarne Mørk-Eidem ved flere anledninger har tatt med seg sin kone på ferieliknende reiser utenlands og innenlands – på Statens bekostning. Reisene har vært tilnærmet uten program, og riksrevisorens kone har ikke deltatt på det programmet som har vært. Statens dekning av reiseutgiftene er ikke innberettet […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Verdens Gang har den siste uken avslørt at riksrevisor Bjarne Mørk-Eidem ved flere anledninger har tatt med seg sin kone på ferieliknende reiser utenlands og innenlands – på Statens bekostning. Reisene har vært tilnærmet uten program, og riksrevisorens kone har ikke deltatt på det programmet som har vært. Statens dekning av reiseutgiftene er ikke innberettet til fordelsbeskatning, slik man må anta at de burde ha vært.

Saken er mer enn en stygg ripe i lakken for Bjarne Mørk-Eidem og Riksrevisjonen. Mørk-Eidem har, dersom VGs opplysninger er riktige, utvist usedvanlig dårlig skjønn både når det gjelder de skattemessige sidene, og når det gjelder hva Staten skal og ikke skal betale for. På toppen av det hele har Riksrevisjonen forsøkt å hemmeligholde reiseregninger og program for Mørk-Eidems utenlandsturer når VG har bedt om innsyn – til tross for at slike opplysninger om offentlige tjenestemenn normalt skal være offentlige.

Vi har forståelse for at politikere og toppembetsmenn i enkelte tilfeller forventes å medbringe ektefelle ved utenlandsrepresentasjon. Forutsetningen for at dette skjer, må imidlertid være at det er solid godtgjort at oppgaven som skal utføres, utføres bedre med enn uten medfølger. Det er vanskelig å se at dette er tilfelle i Mørk-Eidem-saken.

Riksrevisorens manglende skjønn er særdeles alvorlig sett i lys av at Bjarne Mørk-Eidem er utpekt av Stortinget nettopp for å avdekke det minste snusk i forvaltningen. Han er leder for ett av svært få organer som ikke tåler at det kan settes det minste spørsmålstegn ved dets redelighet, uavhengighet og lovlydighet. Tilliten til Riksrevisjonen må kunne være absolutt. Den kan ikke graderes: Enten har Riksrevisjonen tillit, eller så har den det ikke. Derfor må Riksrevisjonen i enhver sak søke å kjenne regelverket ut og inn, og i de tilfeller der det kan oppstå tvil, tolke det i strengeste forstand.

Bjarne Mørk-Eidem har, gjennom sin håndtering av denne saken, bidratt til at det kan settes spørsmålstegn ved Riksrevisjonen som institusjon. Han har bidratt til at Riksrevisjonen ikke har den nødvendige tillit. Det bør verken han, Riksrevisjonen eller Stortinget, som har utpekt ham, kunne leve med.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here