Revolusjon og makt

Ansvarlig redaktør i Ny Tid.

Bak gjenutgivelsen ved 100-årsjubileet av boken Det store revolusjonsåret – Oktoberrevolusjonen og dens historie (1967) ligger et ønske om å gi en etterrettelig fremstilling «der sympatien ligger hos de revolusjonære bolsjevikene». Dette skriver professor Gisle Selnes i forordet til sin avdøde onkel Kåre Selnes’ bok, nå utgitt på Kolofon. I likhet med Per Egil Hegges Russland 1917 (Vigmostad Bjørke, 2017) om samme tema, har vi her detaljerte gjennomganger av hendelsene opp mot og under oktoberrevolusjonsdagene. Og begge utgivelsene viser, i likhet med Sergej Eisensteins film Oktober (1927), at det var et kaos av vold, splittelser, improvisasjoner og sammenslutninger som førte til de to revolusjonene det året – først tsarens abdisering våren 1917, og deretter den nye regjeringens fall høsten som fulgte. En mindre gruppe velutdannede bolsjeviker, blant annet Vladimir Lenin og Lev Trotskij, mobiliserte enorm støtte til revolusjonen i en krigstrett tid preget av hungersnød.

I betraktningene fra Orientering ved 50-årsjubileet på side 22–23 i dette nummeret av Ny Tid, omtaler Sigurd Evensmo John Reeds øyenvitneskildringer fra boken Ti dager som rystet verden (Pax, 1967). Reed beretter om «hvor kaotisk og uviss situasjonen var fra dag til dag» med «ledere som tok pokersjanser». Hva så med filmene som prøver å gjengi det som skjedde? Vi husker Warren Beattys Reds (1981) – basert på Reeds bok – om kampen for å vinne tilhengere til revolusjonen. Som journalist hadde Reed tilgang til «alle» (se også side 22). Som han nevner i forordet, var han ikke nøytral, men bestrebet seg på å være en så «samvittighetsfull reporter som mulig, med det ene mål for øye, å bringe frem sannheten». Boken fikk et opplag på to millioner, etter at Lenin gikk god for den. Men bolsjevikene forlangte også at Reed la til side sitt frie privatliv, og forfatterens idealer støtte således også snart mot virkeligheten.

Saken er åpen for Ny Tids abonnenter. Logg inn i toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

Kommentarer
DEL