Rettferdig skatt

Fredag denne uka la regjeringen fram sitt forslag til skattereform, basert på Skauge-utvalgets innstilling. Stortingsmeldingen er i skrivende stund ikke lagt fram, men mange av de viktigste forslagene har allerede lekket ut. Blant annet vil regjeringen foreslå å avskaffe fordelsbeskatningen på egen bolig og fjerne det øverste trinnet i toppskatten. Etter alt å dømme går […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Fredag denne uka la regjeringen fram sitt forslag til skattereform, basert på Skauge-utvalgets innstilling. Stortingsmeldingen er i skrivende stund ikke lagt fram, men mange av de viktigste forslagene har allerede lekket ut. Blant annet vil regjeringen foreslå å avskaffe fordelsbeskatningen på egen bolig og fjerne det øverste trinnet i toppskatten. Etter alt å dømme går de også inn for å gjeninnføre skatt på aksjeutbytte, men nå med en litt annen modell enn tidligere.

Modellen for skatt på utbytte er det nettopp Høyres tidligere finansminister Arne Skauge og hans utvalg som har kommet opp med, og skiller seg fra utbytteskatten som sentrumspartiene, Ap og SV i sin tid innførte ved at det først og fremst betales skatt på ekstraordinært store utbytter. Utbytte mellom aksjeselskaper skal heller ikke beskattes.

Det siste elementet, skattefritak for utbytte mellom selskaper, bør ikke være videre problematisk. Men vi er av den oppfatning at privatpersoners inntekter skal beskattes likt, uavhengig av om inntekten kommer i form av lønn eller utbytte. Det er liten logikk i at man må skatte av penger man har arbeidet for å tjene, men ikke må skatte, eller må skatte mindre, av penger man ikke har jobbet for.

Samtidig kan vi ikke leve med en situasjon rundt utbytteskatten der den fullt og helt innføres i statsbudsjetter der Ap, SV og sentrumspartiene bestemmer, mens den fjernes når sentrum, Høyre og Frp lager budsjett. Konsekvensen har så langt vært at aksjeeierne tar ut store utbytter når de frykter at utbytteskatt skal bli innført, mens de i situasjoner der det er skatt på utbytte, «sparer» utbyttet til den dagen skatten fjernes.

Dersom partiene fra SV til Høyre og evt. Frp nå kan enes om at kapitalinntekt skal beskattes, vil vi ha kommet et langt skritt videre. I så fall vil det trolig være riktig av SV og Ap også å godta en utbytteskatt som ikke er så omfattende som man ønsker.

Et annet av regjeringens forslag er å avskaffe fordelsbeskatningen på egen bolig. Det er et unødvendig og urimelig forslag. Denne skatten er ikke videre stor, men den er relativt godt målrettet i forhold til folks skatteevne. Det er heller ikke særlig tvil om at det, særlig i byene, er de som leier bolig som er i den tøffeste situasjonen. De av oss som selv eier har dessuten den fordelen at vi får 28 prosent skattefradrag på renteutgiftene. Leietakerne får ikke tilsvarende fradrag på sine leieutgifter. I tillegg er boligeierne i en situasjon der de bygger opp sin kapital, mens leietakerne bygger opp andres. En beskatning av fordelen av å bo i egen bolig er dermed helt rimelig.

En motivasjon ved skattereformen har vært å skape større harmoni mellom skatt på arbeidsinntekt og skatt på kapitalinntekt. Forslaget om å innføre utbytteskatt er et skritt i riktig retning. Forslaget om å lette toppskatten for de som tjener aller mest er det ikke. Den ropende urettferdigheten i dag er ikke først og fremst at høytlønte betaler så mye mer skatt enn aksjeeierne, men at lavtlønte også betaler langt mer skatt enn de som mottar store utbytter. Derfor må lettelser for de i bunn, blant annet med en økning av bunnfradraget, prioriteres.

Det er åpenbart at regjeringen ikke kommer til å få sitt forslag helskinnet gjennom i Stortinget. Det er å håpe at det politiske flertallet ikke lar seg rive med av Høyres generelle ønsker om skattelettelser. Det vi trenger er først og fremst et mer rettferdig system. Så trenger også det offentlige penger til viktige velferdsoppgaver. Derfor må Stortinget sørge for at de som tjener mye, men betaler lite, nå skal betale mer. Og at hvis noen skal få lettelser, må det være de som har minst og rutte med fra før.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here