Retten til å vite


De tre apene er en mye brukt illustrasjon på maktpersoner som ikke vil høre, ikke vil se, og derfor ikke vil eller kan si noe om problemer de konfronteres med. Men de tre apene kan like gjerne være oss journalister – eller du som leser dette. 

Apene kan også symbolisere den sammenhengen vi ser svært tydelig i arbeidet vårt, som kan oppsummeres slik: Hvis vi ikke får vite, kan vi ikke delta på kvalifisert vis i samfunnsdebatten. Retten til tilgang til offentlig informasjon er nært forbundet med selve ytringsfriheten.

Disse linjene skriver jeg fra Tunis, hovedstanden i Tunisia, landet hvor representanter for det sivile samfunnet mottok Nobels fredspris i fjor. Jeg er her på reise for Norsk Presseforbund, som vil drive kollegastøtte og lære opp tunisiske journalister i mulighetene som finnes i offentlighetslovgivningen. I et land der demokratiet er nytt og skjørt, hagler det med injuriesøksmål mot en presse som baserer seg mye på muntlige kilder, og der skriftlig dokumentasjon har vært forbeholdt statsmediene under streng utvelgelse.

Det er inspirerende å være her. Å se slike tegn som at journalistene og politiet snakker sammen, og setter ord på det at de tidligere representerte to harde motsetninger, og nå skal forsøke å se sine roller annerledes. Politivolden mot journalister og fotografer avtar. Og parlamentet har nettopp blitt enige om det som karakteriseres som en av verdens beste lover om offentlighet i forvaltningen. Den trer i kraft neste år, og nå forbereder både byråkratiet og pressen seg på hvordan de skal anvende den i praksis.

Fra arbeid i Norge vet jeg av erfaring at den som kan bruke innsynslover, har et av de kraftigste verktøyene en journalist kan ønske seg. Man kan be om innsyn hos enhver offentlig etat, og det fantastiske er at hovedregelen er åpenhet. …

Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene) for 69 kr. Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

- Advertisement -
- Advertisement -

Du vil kanskje også likeRELATERT
Anbefalte