Abonnement 790/år eller 190/kvartal

Rehumanisering av flyktninger

Kalès
Regissør: Laurent Van Lancker
(Belgia)

Med en avdempet og lite påtrengende tilnærming lar regissør og antropolog Laurent Van Lancker beboerne i den nå tilintetgjorte leiren ved Calais beskrive sitt atskilte samfunn med egne ord.

Et kamera kretser over bakken, gjennom noen busker, streifer over et telt, kjøkkenredskaper, flere telt, og søppel som er strødd rundt omkring. Vi beveger oss inn i «Jungelen», den midlertidige og høyst improviserte flyktningleiren i utkanten av Calais i Frankrike – et tilfluktssted for flyktninger som venter på en anledning til å komme seg over Kanalen og til Storbritannia. Kalès er en utforskning av denne leiren og livet i den.

Filmskaperen Laurent Van Lancker, som også er antropolog, samarbeidet med flere av beboerne i Calais-leiren mens den eksisterte, fra april 2015 til november 2016, får vi vite i rulleteksten. Selv om de forferdelige levevilkårene er helt åpenbare, konsentrerer filmen seg om beboernes hverdagsliv. Van Lancker besøker dem i deres ulike tilholdssteder eller utenfor dem, og viser dem hovedsakelig gjennom (de kulturelle) aktivitetene deres: spille musikk, se på video, male, synge, lage mat, drive med sport, fortelle historier, kjøpe sigaretter, lære fransk. Menneskene som har klart å nå dette stedet, blir skildret ikke bare som tilpasningsdyktige og sterke, men også som kreative.

Kalès viser folk som har funnet en måte å leve fredelig sammen på, og som har skapt et slags liv, en egen sivilisasjon. 

Dantes Calais. Dette gjør Kalès til en svært menneskelig film. Det vanlige er at mediene presenterer flyktninger med vekt på problemene de formodentlig skaper, og på de utvilsomt farefulle flyktningerutene. De fleste reportasjene om Calais understreker de fryktelige leveforholdene, de gjensidige spenningene og truslene, farene ved å forsøke å nå England, frustrasjonene ved å befinne seg i disse omstendighetene, og politistyrkene som prøver å ha kontroll på situasjonen. Slike representasjoner dehumaniserer flyktningene og avgrenser dem til å være problemer og trusler. I kontrast til dette viser Kalès folk (for det meste menn) som har funnet en måte å leve rolig sammen «på og skape et slags liv». Leiren er et slags avsondret multikulturelt samfunn, en egen sivilisasjon. Det ser ut til å fungere. Det framstår mer som en permanent enn en midlertidig tilværelse. Mennene tøyser og tuller, funderer og reflekterer over situasjonen sin, forteller utførlig om sine drømmer og engstelser, og deler dermed både sitt indre og sitt ytre liv. De fornekter ikke de mindre fordelaktige sidene ved livet sitt: risikoer, frykt, mord og helsetilstand diskuteres, men som ett aspekt blant mange andre. Deltakerne er navnløse, og vi får detaljer om identiteter og opphav bare gjennom historiene de selv bestemmer seg for å dele. Mye av konteksten deres forblir implisitt.

Et par av beretningene til beboerne fungerer eksplisitt som metaforer for situasjonen deres. Den ene er en historie som fokuserer på tanken om at de virkelige vanskelighetene ligger foran, og at den aktuelle situasjonen i grunnen er ganske trygg. En annen er et dikt som beskriver situasjonen i og rundt Calais, og hvordan beboerne og byen er nokså utmattet. Det er også en historie som uttrykker fraværet av hjelp og behovet for å stole på seg selv. I både begynnelsen og slutten av filmen er det et lengre sitat fra Dantes Inferno (Den guddommelige komedie) som summerer opp hva Van Lancker ønsker å få oss til å se: det gode han fant på dette gudsforlatte stedet, de vennlige menneskene som deler sine erfaringer og sin eksistens. Siktemålet med denne timelange filmen blir derfor presentert nokså åpenlyst.

Deltakerne er navnløse, vi får detaljer om identiteter og opphav bare gjennom historiene de selv bestemmer seg for å dele. 

Øde land. Filmens rolige tilnærming reflekteres i kameraarbeid og lyddesign. Begge er lite påtrengende. Van Lancker observerer i taushet (mens en av beboerne legger for dagen en svært livlig opptaksstil, og legger til kommentarer mens han gjør opptak). Han holder seg vanligvis ganske tett innpå leirboerne – det skaper både en viss intimitet og en klaustrofobisk følelse. Men her er også en motkraft: ettersom Calais er en kystby, er det alltid vind der, og i de fleste scenene er det telt, presenninger, og til og med et malerilerret som flagrer. I bakgrunnen ligger motorveien med sitt løfte om å nå England. Det er hele tiden en form for uro. Folk er ofte filmet med deler av telt eller annet krypinn i bildet. Det er ingen ukompliserte utsikter i syne. Omsider blir det klart at leiren vil bli revet, og filmen slutter med restene: kameraet kretser over etterlatt søppel, gjennom forlatte krypinn og over landskapet som nå ligger øde. På tross av sitt triste emne, er Kalès noe av en befrielse å se. For den byr ikke bare på en alternativ representasjon av en sosial konflikt, men gjør det på en svært dempet og mild måte. Ved å gjøre det slik, menneskeliggjøres flyktninger som, enten du anerkjenner grunnene deres for å være her eller ikke, fortjener å bli hørt og behandlet med respekt.

Willemien W. Sanders
Willemien W. Sanders
Sanders er kritiker, bosatt i Rotterdam.

Du vil kanskje også like