Marina Silva
Marina Silva

Regnskogens vokter


Marina Silva gikk av som miljøvernminister for å redde Amazonas. Men årets Sofie-prisvinner vil ikke at regnskogen skal bli et museum.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2009-04-01

Onsdag 1. april ble det kjent at Brasils tidligere miljøvernminister, Marina Silva, blir tildelt årets Sofiepris for sitt arbeid med å sikre regnskogen i Amazonas. Prisen på 100 000 amerikanske dollar ble opprettet av Jostein Gaarder og Siri Dannevig i 1997, og går til personer og organisasjoner som «på en banebrytende og særlig oppfinnsom måte har pekt på alternativer til dagens utvikling og/eller satt ulike alternativer i verk».

– Gratulerer med Sofie-prisen! Hva betyr dette for arbeidet ditt?

– Først og fremst gir dette styrke. Det er positivt fordi det gjør at kampen for Amazonas blir mer synlig.

– Når bestemte du deg for å kjempe for Amazonas?

– Jeg ble født i regnskogen, og bodde der til jeg var 15 år gammel. Familien min var gummitappere, og siden jeg var barn har jeg alltid hatt tett kontakt med naturen og menneskene som bor der. Da jeg begynte å studere ble det politiske engasjementet klart for meg. Men i praksis hadde jeg dette med meg fra barndommen.

Abonnement halvår kr 450

– Hva er den største utfordringen i dag?

Det gjelder å kombinere vekst med vern. Det er viktig at man har et system for å verdsette regnskogen, mangfoldet og kunnskapene til lokalbefolkningen der. Dette krever en modell som lar en bruke de mange andre mulighetene skogen gir utover hogst, for eksempel turisme og teknologisk utvikling.

– I forrige uke signerte Norge og Brasil en avtale som sikrer det brasilianske regnskogfondet rundt 700 milliarder norske kroner. Utgjør dette en forskjell?

– Ja, Norges gest har vært svært viktig for å få gjennom den nasjonale planen mot klimaendringer og avskoging i Brasil. Avskogingen avtok med 57 prosent i perioden 2005 – 2007, og vi fikk forhandlet fram dette fondet med Norge for å utvide innsatsen. Jeg var miljøvernminister da disse forhandlingene ble satt i gang.

– Du valgte å gå av som miljøvernminister i mai i fjor. Hvorfor?

– Jeg merket at jeg ikke lenger hadde den politiske støtten som var nødvendig for å holde fast ved miljøpolitikken. Mot slutten av 2007 merket vi at avskogingen var på vei opp igjen. Derfor satte vi i gang sterke mottiltak, blant annet å kriminalisere all aktivitet knyttet til illegalt tømmer, også kjøp og transport av dette. Dette førte til sterkt press, og jeg merket at motstanderne sannsynligvis ville vinne fram. Jeg tror min avgang bidro til at tiltakene likevel …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)