Bestill høstutgaven her

Regjeringen styrket ikke varslervernet

VARSLING: Regjeringen fulgte ikke opp varslingsutvalgets forslag, verken om eget varslerombud eller egen varslingsnemnd.

I november 2016 nedsatte den norske regjeringen et utvalg for å gjennomgå varslingsreglene i arbeidsmiljøloven og vurdere behovet for lovendringer eller andre tiltak for styrking av varslervernet. Utvalget leverte sin innstilling 15. mars 2018. Det var knyttet store forventninger til denne anledningen til å styrke varslerinstitusjonen i Norge. Spesielt interessant var det at varslingsutvalget konkluderte med at varsling er en verdi og ikke et problem for samfunnet når varslet blir tatt på alvor og fulgt opp, og skrev: «målet må derfor være å etablere gode systemer og kulturer for varsling i virksomhetene.»

Eget varslingsombud

Utvalget foreslo at det skulle opprettes et eget varslingsombud som skulle gi råd, støtte og bistand til varslere i konkrete saker. Ombudet skulle inneha god kompetanse og bistå både varsler, omvarslede, arbeidsgivere og andre berørte.

Samtidig mente man at varslingsombudet skulle formidle generell kunnskap og dermed forståelse for verdien av varsling . . .

Kjære leser. Opprett/åpne din frie leserkonto med din epost over for å lese videre.
(Har du abonnement, logg inn her.)

- egenannonse -

Siste kommentarer:

Siste artikler