Regjeringen ber UNE granske Rahim-saken

* Statssekretær Pål Lønseth (Ap) sier det er «alvorlig» for UNE å sende ut asylsøker med beskyttelsesbehov. Nå undersøker Regjeringen tvangsutsendelsen av Rahim Rostami (19) til Iran.
* Ny Tid bringer nye opplysninger om Rahims status: Hjelpeverge Frode Olsen forteller om Rahims siste ord i Norge. Og her er Rahims hilsen til Norge fra torturfengselet Evin.
* UNE undersøkte ikke dødsdommen mot Rostami, men stolte heller på egen «landinfo». Iran-regimet har nå sendt ut en hatmelding mot hjemsendte asylsøkere.

Carima Tirillsdottir Heinesen
Journalist i Ny Tid (migrasjon, konflikt).

Utvikling. Både Regjeringen og Utlendingsnemnda har nå begynt å jobbe intenst for å finne ut hva som har skjedd med den tvangsutsendte kurdisk-iranske Rahim Rostami (f. 16.06.91). 9. februar ble den 19-årige asylsøkeren overlevert av norsk politi til Iran-regimet i Teheran.

Sent fredag kveld sendte statssekretær Pål Lønseth (Ap), som arbeider for fungerende justisminister Grete Faremo, følgende SMS til Ny Tids journalist:

«Justisdepartementet har bedt Utlendingsnemnda (UNE) om en redegjørelse av saken. UNE har meldt at de arbeider med å avklare om påstandene er korrekte. Det er jeg glad

for. Det er alvorlig dersom det skulle vise seg at feilvurderinger har medført retur av person med beskyttelsesbehov,»

skriver Lønseth til Ny Tid.

Dette skjer etter at ukemagasinet Ny Tids nettsider den 23. mars avslørte at Rostami, kjent fra NRK Brennpunkt, ble tvangsutsendt fra Norge og plassert rett på enecelle i Iran-regimets torturfengsel Evin.

Nå frykter familie og venner at den unge mannen kan bli henrettet. I tilfelle skal det være første gang det er dokumentert at norske utlendingsmyndigheter har tvangssendt en asylsøker rett tilbake til en mulig dødscelle i hjemlandet.

Olsen står fram

UNE har etter flere dagers arbeid ikke kunnet bestride noe ved Ny Tids artikler om Rahim-saken. Den 9. februar overleverte to norske politimenn, som satt med Rostami på flyet fra Trandum til Teheran, ham til iransk politi. Siden har Rostami ikke blitt sett på frifot. Ifølge Politiets Utlendingsenhets oversatte dokumenter ble han 16. april 2008, ved den kurdiske hjembyen Sardashts domstol, dømt til døden ved steining.

Ny Tid har kopi av dødsdommen, både på originalspråket farsi og på norsk. Disse har UNE behandlet, før nemndleder Wenche Gran fattet sitt utvisningsvedtak 5. juli 2010.

Ny Tid har fra flere kilder, deriblant gjennom kontakt med familien, fått bekreftet på at Rostami ble kjørt rett fra Khomeini-flyplassen og til mulla-regimets beryktede Evin-fengsel – der samfunnsfiender sitter og tortur er dagligdags.

Nå står Senja-beboer og tidligere hjelpeverge Frode Olsen fram og forteller om Rahims hilsen fra Evin-fengslet og til «venner i Norge». Slik forteller Olsen om de siste ord på telefonen fra 19-åringen, som 8. februar ble pågrepet i en bank nær bostedet på Jessheim.

– Jeg fikk en telefon fra Rahim 8. februar. Han var da på Trandum [ved Gardermoen flyplass, red. anm.]. Han var pågrepet av Politiets utlendingsenhet samme dag og skulle bli sendt til Teheran dagen etter. Han ba meg ringe advokaten for å finne ut om det var noe vi kunne gjøre for å hindre utsendelse. Det viste det seg imidlertid ikke å være, sier Olsen til Ny Tid

– Hva sa du til ham på telefon?

– Jeg ba han gi beskjed og ta kontakt med meg med en gang han kom til Teheran, for å fortelle at han hadde det bra. Det lovet han å gjøre. Men noen slik telefon har vi siden ikke fått.

– Hvordan var han under telefonsamtalen fra Trandum?

– Han var svært lei seg, men han gråt ikke. Rahim takket for alt vi hadde gjort. Så sa han «ha det». Jeg sa det også.

– Og så?

– Så var samtalen slutt, svarer Olsen.

Evin-fengslet

Verge Frode Olsen bor i Skrolsvik på Sør-Senja i Troms kommune. Olsen har hatt Rostami boende hos seg i flere måneder, etter at unggutten ble landskjent da NRK Brennpunkt i november 2009 presenterte sin dokumentar «Himmelgrå».

Rostami ble da filmet som talsperson for asylsøkerne på Senjahesten asylmottak, da han snakket godt norsk og kritiserte UDI for forholdene. Han mistet kort tid etter plassen på mottaket. Rostami kom til Norge som mindreårig, enslig asylsøker, 17 år gammel høsten 2008.

Én uke etter at Rostami ble sendt til Iran, omtrent 16. februar, får Frode Olsen en telefon fra en av Rostamis venner i Norge:

– Vennen fortalte meg at Rahim var havnet i Evin-fengslet i Iran. Først fikk vi vite at han kunne bli løslatt mot en stor kausjon. For omtrent ti dager siden får vi vite at det ikke lenger er mulig å få ham ut ved kausjon. Det fortvilende er at vi ikke vet hvorfor han er fengslet eller hva han er tiltalt for, uttaler Frode Olsen.

Som Ny Tid fortalte onsdag, satte iranske myndigheter først en kausjonssum på hele 100 millioner toman (gammel myntenhet som ennå brukes i praksis, sammen med rial, red. anm.) eller omtrent 700.000 kroner, for å få Rostami ut. Omtrent 15. mars fikk familien imidlertid vite at denne kausjonsmuligheten da var fjernet.

Hilsen fra fengslet

Olsen har de siste dagene holdt løpende kontakt med familie og venner av Rostami. Ny Tid kjenner til at det er blitt foretatt besøk hos 19-åringen i fengselet. Han skal ha fått besøk, der han han har fått snakke med andre gjennom en glassvegg.

Og gjennom venner og bekjente har ordene fra den fengslede 19-åringen i Iran nådd Senja:

– Vi har fått hilsen fra Rahim i fengselet: Han har hilst så mye til oss, sier Frode Olsen.

Ny Tid kan i dag fortelle at UNE/UDI ikke skal ha gjort undersøkelser for å finne ut om domspapirene fra Sardasht, som tilsier Rajm – steining til døden – er ekte eller ikke. Nemndleder Wenche Gran fester i sitt vedtak 5.7.2010 ikke lit til de iranske rettspapirene, da de er «kopier, og derfor ikke lar seg undersøke med tanke på ekthet».

Hun innrømmer at Rostami ifølge dokumentene «in absentia er dømt til steining». Men istedenfor å kunne vise til undersøkelser som kunne avkrefte at en slik dom skulle være avsagt i Sardasht den 16. april 2008, viser Gran kun til generell Iran-info fra norske myndigheters nettsteder:

«UNE bemerker videre at jf tilgjengelig landkunnskap utsteder ikke iranske domstoler dødsdom in absentia. Klageren ville jf. landkunnskap uansett heller blitt dømt til døden fordi han er ugift…»

Samtidig som Pål Lønseth (Ap) i Justisdepartementet sier til Ny Tid at Regjeringen nå ber UNE redegjøre i saken, men han har full tillit til UNE:

«Jeg har imidlertid tillit til at dette følges tett av UNE, evt i samarbeid med utenrikstjenesten,» skriver Lønseth.

Ber om Iran-stopp

Onsdag ba Iran Human Rights om at tvangsreturene til Iran stanses, i påvente av en avklaring i Rahim-saken.

23. februar ble det klart at det ikke lenger er tvangsreturer til Hellas, og ei heller til Libya og Elfenbenskysten. Men noen lignende utsendelsesstopp til Iran planlegges ikke:

«Det er ikke aktuelt for regjeringen å instruere om en generell stans av returer til Iran,» skriver Lønseth.

Men Ny Tid kan her vise til at Iran-regimet i en ny dramatisk utvikling har gått ut med informasjon om å straffeforfølge tilbakesendte asylsøkere. I en lederartikkel torsdag den 17. februar, i regimeavisa Iran-newspaper.com, står det, med ordre til presse og myndigheter om å spre ordet:

«I henhold til paragraf 7 i den islamske straffeloven vil enhver iransk borger som har dratt utenlands, begått kriminalitet og returnert til Iran bli straffeforfulgt, gitt at denne personen i sin asylsøknad er tiltalt for propaganda mot systemet… Søkere som ikke får reise utenlands er også anbefalt om å unngå slike metoder og løgner.» (Oversatt fra farsi av Ny Tid, se original her,trykk på lederartikkelspalte helt til høyre)

Den norske legen og menneskerettighetsaktivisten Mahmood Amiry-Mogahham er leder for Iran Human Rights internasjonalt. Han kommenterer Lønseths uttalelser slik:

– Det at Rahim befinner seg i Evin-fengslet, betyr per definisjon at han ikke burde vært sendt tilbake, og at han hadde behov for beskyttelse. Hans arrestasjon kan være relatert til saken han måtte flykte fra Iran for, eller en generell innstramning fra iranske myndigheters side. Derfor må tilbakesendelsen av iranske asylsøkere bli stanset inntil videre. Norske myndigheter må finne ut av Rahims situasjon raskest mulig. Det haster for Rahim, uttaler Amiry-Moghaddam i Iran Human Rights.

Samtidig viser det seg at regjeringen jobber med en stortingsmelding om barn på flukt, som skal behandles før sommeren. Det kommer fram i hovedsaken som nå er lagt ut på Regjeringens nettsider. På nettsidene står det:

«Du inviteres til å bidra til arbeidet med den nye meldingen til Stortinget om barn på flukt, som regjeringen legger frem før sommeren 2011.»

---
DEL