Regjering på prøve

De rødgrønne har avslørt interne stridigheter denne sommeren. I høst avgjøres om de overlever samlivet.

Ny Tid

Publisert dato: 03/08/2006
[4. august 2006] De siste ukene har interne stridigheter i regjeringen nådd avisenes førstesider. En etter en har representanter for de tre partiene sådd tvil rundt Soria Moria-erklæringens løfte om ikke å øke skattene til over 2004-nivå.

Både finansminister Kristin Halvorsen og statsminister Jens Stoltenberg har sett seg nødt til å gå ut og forsikre om at løftet skal holdes – bare fulgt opp av enda et utspill fra Senterpartiets sjuende far i huset, Per Olaf Lundteigen. Han vil ha omkamp om rentetak på boliglånsfradraget.

Saken i seg selv synes vi ikke det er så mye å bråke om. Regjeringen skal uansett øke skattene med to milliarder, en sum som ikke vil velte lasset for noen og som i seg selv er å innfri et valgløfte. Hvordan og hvilke skatter som skal økes er en viktig debatt, men alvoret i denne saken ligger ikke i skatten i seg selv. Alvoret ligger heller ikke i det mulige løftebruddet. Det ligger i at regjeringspartiene med all tydelighet demonstrerer at de ikke klarer å stå samlet.

Denne debatten burde gå internt i regjeringens røde og grønne partier, uten at de ulike politikerne benyttet muligheten til soloutspill i sommervarmen. Isteden skapes inntrykket av at regjeringen som skulle samle folket, splittes av interne stridigheter. De har ikke klart å forberede egne partiorganisasjoner på hva slags kompromisser som kreves i en samarbeidsregjering. Det har gitt seg utslag i utspill fra venstrefløyen i SV tidligere, og det har vist seg spesielt grovt i skattespørsmålet nå.

Vi har tro på at temperaturen i denne saken framover vil synke i takt med varmegradene ute. Men når høsten setter inn, vil regjeringen måtte takle nye, kontroversielle uenigheter. Når den store forvaltningsreformen om nye regioner som styringsnivå legges fram i oktober, må regjeringen tale med færre tunger enn de har gjort i sommervarmen. Vi vet at det ligger harde interne kamper foran dem for å klare det, men dette er en viktig reform og en viktig sak for alle de tre partiene.

Stoltenberg, Haga og Halvorsen har ikke helt samme oppfatning om hvordan morgendagens norgeskart skal se ut. Men innen oktober bør de stikke hodene tettere sammen. Da skal de opp til eksamen.

Kommentarer