Reduser ventetiden for familiegjenforening

Regjeringen skulle forenkle byråkratiet, fjerne køer og finne bedre løsninger. Ventetiden for å få familiegjenforening har økt fra 6 til 18 måneder. Inntektskravet skal de også øke til 300 000, slik at kjærlighet blir forbeholdt dem som tjener mer enn dette. Det er ikke frihet, ikke bedre løsninger, og det er elendig familiepolitikk. Barn står […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Regjeringen skulle forenkle byråkratiet, fjerne køer og finne bedre løsninger. Ventetiden for å få familiegjenforening har økt fra 6 til 18 måneder. Inntektskravet skal de også øke til 300 000, slik at kjærlighet blir forbeholdt dem som tjener mer enn dette. Det er ikke frihet, ikke bedre løsninger, og det er elendig familiepolitikk. Barn står i kø mens foreldrenes familiegjenforeningssøknad behandles. Regjeringen, Venstre og KrF ble i asylavtalen enige om heller å finne penger til flere byråkrater som skal lete etter noen å kaste ut hvis det er blitt roligere i hjemlandet, enn å gi UDI flere folk til å la mennesker være sammen med sine kjære og leve et normalt familieliv. Til tross for at det nå ansettes mer enn dobbelt så mange byråkrater daglig som under den rødgrønne regjeringen, opplever mange at den blå regjeringens prioriteringer har medført en tredobling i saksbehandligstiden. Saksbehandlingsgebyrene er også fordoblet. Søknader fra arbeidsinnvandrere og utsendelse av blant annet de lengeværende barna har blitt prioritert. Det er skammelig at barn unødvendig skal holdes adskilt fra sine foreldre, at enkelte må leve i ekstrem fattigdom og i høyrisikoområder for vold, overgrep og drap, og at mennesker som elsker hverandre ikke skal få leve sammen. Mange av familiegjenforeningssakene er lite tidkrevende å behandle, men de blir ikke tatt ut av skuffen fordi de har for få saksbehandlere hos UDI. 12. mai legges revidert statsbudsjett for 2015 frem. Ventetiden for barn, kjærester og ektefolk som er ufrivillig separerte avhenger av om det er politisk vilje til å redusere saksbehandlingstiden. Eller er det den manglende viljen til å ta ansvar for det som befinner seg utenfor egen navle som veier tyngst for de politiske prioriteringene? SV mener det bør gis en tilleggsbevilgning for å redusere køen i behandlingen av familiegjenforeningssaker.  

---
DEL