Redsel som drivkraft

Vi frykter fjærkre. Vi frykter storfe. Vi burde frykte frykten.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 04.03.2006
[3.mars2006] Når en død katt på øya Rügel i Østersjøen skaper overskrifter i rikspressen, blir omtalt på Dagsrevyen og får NTB til å sende ut hastemelding, er det fryktens ubønnhørlighet som river i nasjonen. Fugleinfluensaen kan ha nådd oss allerede. Hvis ikke er det like før. Sverige er allerede rammet og har satt i verk strenge tiltak, som en stor sikkerhetssone rundt stedet der to smittede toppender ble funnet tirsdag. Det samme er en del av beredskapsplanen i Norge.

Reelle og irreelle farer lusker rundt husveggene i trygge Skandinavia. Om H5N1-viruset muterer slik at det smitter fra menneske til menneske, kan det føre til en pandemi. Foreløpig er imidlertid faren liten. Myndighetene har gitt klare retningslinjer når det gjelder fjærkreproduksjon og hvordan man skal forholde seg ved funn av død villfugl. I tillegg har de forsøkt å dempe redselen.

Frykten har likevel blitt en drivkraft i samfunnslivet. Også E.coli-bakterien som har ført til nyresvikt hos barn, viser dette. Foreldre hadde kastet kjøttdeig i en uke da det viste seg at Gilde ikke hadde skylden. Nå letes det febrilsk etter smittekilden.

Sårbarheten er modernitetens følgesvenn. Den tyske sosiologen Ulrich Beck har kalt det risikosamfunnet. Vi har påvirket miljøet rundt oss på en slik måte at vi ikke lenger er i stand til å overskue konsekvensene. Alfred Hitchcock har vist hvordan naturen slår tilbake i filmklassikeren Fuglene. Skremmende aktuelt også i dag, kunne man si.

Samtidig har vi aldri tidligere hatt midlene til å avdekke de reelle farene så tidlig som nå. Spanskesyken stammet etter alt å dømme også fra et fuglebåret virus, men svært få ante dét før den slo til. Nå kan vi sette inn mottiltak.

Problemet oppstår når frykten får overtaket – uavhengig av hvor reell trusselen er. For frykt kan legitimere alt. I krigen mot terror samler den støtte til tiltak som begrenser borgernes frihet. Sivilisasjonens ferniss er tynt. En død katt er funnet på Rügel, og vi stirrer ned i avgrunnen.

Kommentarer