Rederi i motstrøm


«Vi tar ikke stilling til indre konflikter, og har hverken anledning til eller ønske om å debattere dette,» sier direktør i rederiselskap om at deres skip har transportert fosfat fra Vest-Sahara.

Email: carima@nytid.no
Publisert: 18. februar 2016

I juli i fjor avdekket Bergens Tidende at rederiselskapet Spar Shipping leier ut skipet «Spar Capella», som i sommer fraktet fosfat i Vest-Sahara for den ledende gjødselprodusenten Agrium, som Statens pensjonsfond (Oljefondet) eier deler av. Den gangen opplyste administrerende direktør i selskapet Jarle Ellefsen at han hverken kjente til situasjonen i Vest-Sahara eller var klar over at skipet deltok i handel i området. Han opplyste også om at selskapene internt ville diskutere sitt ståsted i Vest-Sahara-saken, og at han var klar over at myndighetene fraråder aktivitet i områdene.

Støttekomiteen for Vest-Sahara har i ettertid vært i kontakt med rederiet, som i januar gjorde det klart at de ikke endrer sin praksis i områdene. I en epost Ny Tid har fått tilgang til, går Ellefsen langt i å avvise problemstillingen: «Premisset om at man skal ekskludere transporter ut av Vest-Sahara virker i utgangspunktet merkelig, for da stopper all handel. Hva skal man da leve av? Vi tar ikke stilling til indre konflikter, og har hverken anledning til eller ønske om å debattere dette. Vi leier i all hovedsak ut våre skip, og hvilke valg befrakterne så foretar seg, får i utgangspunktet bli opp til dem – gitt at det er innenfor de lovlige rammene som er stipulert i certepartiet til enhver tid,» skriver Ellefsen i eposten.

Unntaket. Spar Shipping er ikke medlemmer av Bergens Rederiforening, og foreningens leder Øystein Meland ønsker derfor ikke å kommentere saken. Meland sier imidlertid at Rederiforbundet støtter norske myndigheters råd, og at de oppfordrer medlemmene sine til å følge retningslinjene og anbefalingene fra Rederiforbundet.
Erik Hagen i Støttekomiteen for Vest-Sahara kan fortelle at Spar Shippings reaksjon er stikk i strid med reaksjonene fra de andre rederiene som har blitt gjort oppmerksomme på bruk av fartøy i Vest-Sahara: «De andre rederiene vi har vært i kontakt med, har respondert veldig ansvarlig og godt. Spar Shipping er unntaket som bekrefter regelen om en ansvarlig norsk rederibransje,» sier Hagen.
Ny Tid har flere ganger forsøkt å komme i kontakt med administrerende direktør i selskapet Jarle Ellefsen for en kommentar, men har så langt ikke lykkes. En ansatt i selskapet som ikke ønsker å oppgi navnet sitt, kommer imidlertid med følgende kommentar andre gang Ny Tid ringer: «Det er mange påstander om oss, men du skal ikke tro på alt du hører. Vi er et lite selskap, og vi kan ikke stenge ned butikken bare fordi du skal ha svar.»

Les også den relaterte hovedsaken om Oljefondets interesser i de okkuperte områdene.


carima@nytid.no

Abonnement kr 195 kvartal