Reddet fiskeindustrien – ble ikke sosialisert

Tamilene, som gjennom 80- og 90-tallet var med på å holde fiskebedriftene i gang langs finnmarkskysten, ble ikke dratt inn i lokalsamfunnet gjennom jobben.

Sosialantropolog Anne Sigfrid Grønseth har brukt fire år på å se på hva som skjer når tamilske pasienter møter norske leger og andre helsearbeidere, og hvordan de sosiale prosessene som oppstår i disse møtene kan skape helseproblemer blant tamilene.

Ifølge Grønseth har arbeidsforholdene på fiskemottakene ikke vært egnet til å skape gode kontakter mellom de tamilske tilflytterne og lokalbefolkningen. Støyen i fabrikklokalene er en viktig årsak til at det har vært snakket lite. Samtidig er jobbene ved mottakene jobber som lokalbefolkningen helst har takket nei til.

Anne Sigfrid Grønseth sier i et intervju med NAKMI (Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse) at tamilene på mange måter kom i en veldig vanskelig situasjon. Jobben de hadde var lavt rangert i lokalsamfunnet, kystsamene som inntil tamilene kom var lavest på rangstigen var såre fornøyd med å ha kommet seg opp. Samtidig fikk tamilene merke hardkjøret ved filetlinjene, og det gikk utover helsa. Da slitasjeskadene begynte å komme, opplevde tamilene at helsepersonellet ikke tok dem på alvor når de henvendte seg med sine plager.

Tamilene bosatte seg i Finnmark fra midten av 1980-tallet. Før det var det få ikke-europeiske innvandrere i fylket. Det var ikke uvanlig at tamilene utgjorde 10 prosent av lokalbefolkningen i et fiskevær. I det samfunnet Grønseth har gjort sine feltstudier, var det 300 tamiler av 3000 innbyggere. Det var norske myndigheter som la til rette for at tamilene kunne flytte i så store tall til Finnmark og Nordland. Alt ble gjort for å sikre fiskeindustrien sårt tiltrengt arbeidskraft. Tamilene ligger også på topp i yrkesaktivitet sammenlignet med andre innvandrergrupper.

Men Anne Sigrid Grønseth sier at om tamilene er godt økonomisk integrert, så betyr ikke det at de er sosialt integrert i det norske samfunnet. Hun sier at studiene viser at utover å ha kontakt med andre tamiler i lokalsamfunnet, var det helsearbeiderne de snakket mest med. Lokalbefolkningen og de norske arbeidskollegene har det vært liten kontakt med.

Kommentarer