Kronikk/kommentar

Kommentarer legges på nettsidene, etter artiklene,
da vi normalt ikke trykker debatt en måned senere.
(En kommentar eller debattinnlegg bør ikke overstige ca 500 ord,
ellers kan de bli forkortet eller avvist av redaksjonen på nettsiden.)

For kronikk/essay ta kontakt med redaktør Truls Lie.
Deadline er senest den 20. i måneden. Normalt honoreres ikke dette.
(Kronikk/essay kan være maks 1000/1500 ord).

Kronikken trykkes på kommentarsidene i Ny Tid.
Vi forbeholder oss retten til å redusere tekstlengden av plasshensyn.
Vi ber om forståelse for evt noe lang tid mht respons på ubestilte tekster.