Egge og Rybner: Red Star in the North


En interessant gjennomgang av den nordiske kommunismen frem til Sovjetunionens oppløsning – men uten å gå inn på hvorfor noen valgte ideologien.

Åsmund Egge og Svend Rybner (red.): Red Star in the North. Orkana Akademisk, 2015

Red Star in the North er et engelskspråklig samarbeidsprosjekt mellom flere nordiske forskere, utgitt på nordnorske Orkana forlag. Boken tar for seg historien til de kommunistiske bevegelsene i de nordiske landene frem til Sovjetunionens sammenbrudd i 1991. Antologien leverer sentrale bidrag til forståelsen av om det fantes noe en kan kalle en nordisk kommunisme som var spesifikk for de nordiske landene. For undertegnede var det mye nytt å lære, særlig om det finske kommunistpartiets dramatiske historie.

Partienes utspring. Morten Thing gir en interessant gjennomgang av Skandinavia-kommunistenes røtter i venstresiden i de sosialdemokratiske partiene, som hadde kontakt med de russiske bolsjevikene på grunn av deres felles engasjement i antikrigsbevegelsen. Den første verdenskrigen førte til at mange trakk den konklusjonen at bare en sosialistisk revolusjon kunne løse de økonomiske krisene i kjølvannet av kapitalismen, og forhindre en ny krig.
Det finske kommunistpartiet ble derimot dannet av sosialister som søkte tilflukt i Sovjetunionen etter sosialistenes nederlag i den finske borgerkrigen i 1918, mens kommunistpartiet på Island ikke så dagens lys før i 1930 og oppløste seg til fordel for et bredere sosialistparti i 1938. Det er verdt å merke seg at de finske sosialistenes program var basert på prinsipper om frie valg og uavhengighet fra Russland.

Nordiske filialer. De kommunistiske partiene var organisert i Den Kommunistiske …

Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene) for 69 kr. Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

- Advertisement -
- Advertisement -

Du vil kanskje også likeRELATERT
Anbefalte