Hermann Kappelhoff: The Politics and Poetics of Cinematic Realism

Gjennom næranalyser av filmer drøfter den tyske filmprofessoren Hermann Kappelhoff sammenhengen mellom poetikk og politikk.

Endre
Underviser filmvitenskap på NTNU Epost endreeid@gmail.com
Email: endreeid@gmail.com
Publisert: 18.02.2016

Hermann Kappelhoff:
The Politics and Poetics of Cinematic Realism
Colombia University Press, 2015

«Realisme» er et begrep som slynger seg rundt overalt, som er vanskelig å avgrense, og som ofte forvirrer like mye som det oppklarer. Ordet refererer gjerne til en skildrings troskap overfor virkeligheten som forutgår skildringen, men betydningen er helt avhengig av sammenhengen det brukes i – snakker man om individuell eller kollektiv virkelighet, fysisk eller emosjonell, rasjonell eller irrasjonell? Selv om man skulle få til å avklare dette, synes begrepet aldri å komme helt utenom en viss semantisk lunefullhet. Ordet «realisme» har en mangetydighet som gjør det vanskelig å ta i bruk.
Men det uavklarte ved begrepet kan også gi det en spesiell verdi. Ved å erkjenne at «realisme» er noe flyktig, noe historisk og kulturelt situert, noe som stadig er oppe til forhandling, diskusjon og tolkning, kan begrepet bli brukt til kritisk å drøfte virkeligheten snarere enn bare å opprettholde og begrepsliggjøre en status quo.


… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer. (Du har allerede lest 3 gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer