– Reaksjonært fra LO

Til tross for Telenor-skandalen i Bangladesh ønsker ikke LO å gjøre bedriftenes fagre ord om samfunnsansvar mer forpliktende.

FRIVILLIG: Samfunnsansvar kan ikke pålegges bedriftene
Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

De siste ukene har det kommet fram at til sammen sju arbeidere har omkommet på jobb for Telenors underleverandører i Bangladesh og Ungarn. Både Telenor og andre selskaper som opererer i lavkostland hevder likevel at de tar samfunnsansvar.

Dermed blir det viktig å spørre om bedrifter skal kunne fortsette å påstå at de tar samfunnsansvar uten at dette etterprøves. Ny Tid har gått gjennom høringsuttalelsene til den kommende storingsmeldingen om samfunnsansvar og sett nærmere på ulike aktørers posisjoner.

LO-leder Roar Flåten er en av dem som har gått hardt ut mot Telenor, og har sagt at avsløringene av elendige arbeidsforhold er flaut for selskapet. Man skulle kanskje tro at dette innebærer at LO har helt andre meninger om forpliktende samfunnsansvar enn Telenor. Men nei. I sin høringsuttalelse legger LO seg på samme linje som Telenor og argumenterer mot bindende retningslinjer.
– Det er paradoksalt og reaksjonært når LO går imot regulering som har som mål å beskytte den svakeste parten i en stadig mer avregulert økonomi, sier Gunhild Ørstavik, rådgiver i Forum for utvikling og miljø. Hun mener at bindende nasjonale retningslinjer må på plass og at dette vil være et skritt på veien mot et globalt regelverk.

LO skriver i sin høringsuttalelse at «det er generell enighet om at CSR (bedrifters samfunnsansvar, red. amm.) er et frivillig system» og at «det ikke er nødvendig nå med bindende nasjonale retningslinjer for bedrifters samfunnsansvar».
Gunhild Ørstavik sier det er tøv at det er enighet om at samfunnsansvar bør være frivillig.
– Mange organisasjoner og store deler av den internasjonale fagbevegelsens krav er universelle, bindende minstestandarder, obligatorisk rapportering og uavhengig revisjon av virksomhetens sosiale og miljømessige konsekvenser, sier hun.

Må rapportere

Når nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen har blitt konfrontert med kritikken mot Telenor de siste ukene har han svart med formuleringer som at regjeringen har «kommunisert sine forventninger» om at Telenor skal ta samfunnsansvar. Ørstavik mener regjeringen må skaffe seg mer effektive virkemidler, og vil gjerne ha med LO på laget i den kampen.
– Jeg har vanskelig for å tro at dette synet faktisk er forankret i LO, sier Ørstavik.

Flere land har allerede vedtatt mer forpliktende regler. Storbritannias Companies Act fra 2006 pålegger alle børsnoterte selskaper å rapportere sosiale og miljømessige konsekvenser av sin virksomhet, og Frankrike pålegger selskapene å rapportere hvorvidt utenlandske datterselskaper etterlever de internasjonale arbeidstakerrettighetene i ILO-konvensjonene.
Ørstavik får også støtte fra to av FNs fremste eksperter på området. Georg Kell, lederen av FNs Global Compact, og John Ruggie, FNs generalsekretærs spesialrepresentant for næringsliv og menneskerettigheter, mener begge at et internasjonalt bindende regelverk for næringslivet bør og vil komme på plass.

– Kan ikke pålegges

Diis Bøhn i Internasjonal avdeling i LO avviser kritikken fra Ørstavik.
– Har Telenor-saken vist at uforpliktende formuleringer om samfunnsansvar ikke er tilstrekkelig?
– Samfunnet kan ikke pålegge en bedrift å ha en CSR-politikk. Hele prinsippet om samfunnsansvar bygger jo på frivillighet, men i bunnen ligger internasjonale regler og konvensjoner, og vi forutsetter at disse følges, sier Bøhn.
– Hvorfor mener LO at det ikke trengs rapportering på etterprøvbare kriterier som kan vurderes av en uavhengig tredjepart?
– Vi løser jo ikke problemet ved å vedta at vedtatte regler skal følges. I Norge er det gjerne slik at når noen misliker noe så tror man at problemet vil forsvinne om man vedtar en lov, men sånn er det jo ikke. Norge har ratifisert ILO-standardene, og er dermed forpliktet til å håndheve internasjonale arbeiderrettigheter. Ut over dette må bedriftene vise samfunnsansvar, og det er viktig at de ansatte er med på å utforme bedriftenes retningslinjer. Samfunnsansvar må komme innenfra i bedriftene.
– Er det enighet innad i LO om dette?
– Dette er LOs politikk, det betyr at det er enighet om dette på samme måte som andre spørsmål, avslutter Bøhn.

---
DEL