Raskt, billig og dårlig

Legg ideen om dårlige barnehager brakk. Noen har ansvaret.

Ny Tid
Email: abo00@nytid.no
Published date: 21/06/2007
[22. juni 2007] Situasjonen er desperat for tusenvis av norske familier. Barnehagemangelen er akutt og hverdagen et evig jag etter barnepass. Foreldre må ta permisjon fra jobben for å være hjemme med barna. De har satt sin lit til at finansminister Kristin Halvorsen skal ordne det feminister og politikere har snakket om i 30 år: Full barnehagedekning. Selv om målet ikke nås fullstendig innen utgangen av 2007, er grepene så radikale og utbyggingen så storstilt at den allerede er familiepolitikkens største seier siden allmenn skolegang.

Men jubelen over barnehageplass drukner raskt i redselen for utrygge barnehager. Barna blir gjerne omtalt som «det viktigste vi har», men likevel avspist med trange rom i dårlige hus og manglende pedagogisk tilbud. Løsningen har i landets fire største byer vært å tilby «paviljonger», på godt norsk brakker, som midlertidige løsninger fram til skikkelige barnehager kommer på plass. I Oslo har 15 slike brakker blitt satt opp i og rundt byens grøntområder, til en standard som ingen kan hevde har satt noe hensyn foran pris. Det er akutt mangel på førskolelærere. Brakkene er stygge, billige og dårlige, men gleden over ekstra barnehageplasser har stilnet kritikken og gjort at befolkningen har nøyd seg med å håpe at det midlertidige ikke blir permanent.

Derfor var det så tragisk da Tonsenjordet og Refstads midlertidige barnehage brast sist søndag. Selv om ingen var til stede i barnehagen, er det lett å forestille seg hvilke scener som kunne utspilt seg da lekerommet revnet på midten. Tanken og skrekken slår oss alle, vi er alle foreldre eller barn. Når det gjelder barnehageutbygging, er det bare én ting som er viktigere enn full barnehagedekning: Trygge og gode barnehager. Nå er ti barnehager i Oslo og fire i Trondheim stengt for forbedring, og barna tilbys i enkelte tilfeller telt istedenfor barnehager. Håndverkere vil ikke gå inn under byggene, i frykt for at de skal rase. Det er lett å føle seg maktesløs når politikere, byråkrater, utbyggere og entreprenører har det mer travelt med å peke på hverandre enn å finne ut hva de burde gjort annerledes.

Men noen har ansvaret, og ansvaret ligger politisk. Hadde Oslos Erling Lae og Trondheims Rita Ottervik vært litt mer opptatt av barnehager, kunne skandalen vært unngått. De er selvsagt like fortvilte som alle andre. Men dette skyldes dårlige kontrollrutiner, uklare regler og for lav prioritering av kvalitet i barnehageutbyggingen. Oslo-byråd Torger Ødegaard hevder at mangelen på barnehager ikke dreier seg om penger. Flott, da kan han kjøpe tomter og eksisterende villaer til markedspris, og sette opp lønna til førskolelærerne for å få nok av dem. Folk fortjener skikkelige barnehager nå.

Kommentarer