Råskinnet Erna Solberg

Erna Solberg åpnet Høyres landsmøte fredag 6.mai med å stille krav om å arbeide for å få sosialhjelp. Dermed signaliserer Høyres leder at hun ønsker å opprettholde dagens elendige sosialhjelpsordning og i tillegg innføre tvangsarbeid for sosialhjelpsmottakere. Høyre mangler åpenbart kunnskaper på dette området. Hvem er det de vil ha på tvangsarbeid? Er det de […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Erna Solberg åpnet Høyres landsmøte fredag 6.mai med å stille krav om å arbeide for å få sosialhjelp. Dermed signaliserer Høyres leder at hun ønsker å opprettholde dagens elendige sosialhjelpsordning og i tillegg innføre tvangsarbeid for sosialhjelpsmottakere.

Høyre mangler åpenbart kunnskaper på dette området. Hvem er det de vil ha på tvangsarbeid?

Er det de 65.000 som må be om sosialhjelp, fordi trygdeytelsene de har fra staten er for lave til å dekke boutgifter og livsopphold? Er det de 40 prosent av sosialhjelpsmottakerne som har rus- og/ eller psykiske problemer og trenger behandling? Eller er det de sosialhjelpsmottakerne som er i jobb men som har for liten lønn til å klare seg?

Solberg mener at uførepensjonister, sykmeldte, alderspensjonister, personer på attføring, psykisk syke og personer med rusproblemer skal utføre tvangsarbeid for den hjelpen de får på sosialkontoret.

Vi vil minne Erna Solberg på at FN i Verdenserklæringen om menneskerettighetene allerede 1948 forbød tvangsarbeid. Denne erklæringen er overordnet norsk lov.

Er det sånn at Erna Solberg har en masse arbeidsplasser å tilby sosialklientene, burde hun også sørge for at de får vanlige lønn, og slipper å leve av en stusselig sosialhjelp.

Stortinget skal 31. mai behandle regjeringens forslag om en ny Arbeids og velferdsforvaltning. I høringsrunden for denne saken har det fra flere brukerorganisasjoner og høringsparter kommet sterke signaler om at dagens sosialhjelpsordning må skiftes ut med en ny mer brukerrettet ordning. Solbergs uttalelse tyder på at Høyre vil motsette seg en fornying og forbedring på dette området.

Erna Solberg gir oss innsyn i Høyres innerste sosialpolitiske tanker. Forslaget om arbeidsplikt er et gufs fra fortiden fattigkasse og tvangsarbeid. Dette avslører Høyres mangel på kunnskaper om det sosiale feltet og det signaliserer en politikk for et kaldere samfunn med en lavere sosial kvalitet.

Velferdsalliansen ønsker en ny sosialpolitikk der det tas i bruk positive virkemidler som inkluderer, motiverer, ansvarliggjøre mennesker til å ta i bruk egne evner og krefter for å virkeliggjøre sine muligheter. Vi ønsker å skifte ut dagens sosialhjelpsordning med en garantert minsteytelse. Ordningen skal bygge på en gjensidig forpliktende samfunnskontrakt mellom mottaker og velferdsetaten, som dekker mottakernes individuelle behov. Velferdsalliansen setter menneskets i sentrum og vil ha et offentlig hjelpeapparat som stiller opp på brukernes premisser. Brukerne må få hjelp til selvhjelp slik at de kan komme seg ut av en vanskelig livssituasjon.

De fattige i Norge tåler ikke mer høyrepolitikk. De har fått mer enn nok av Høyres nyliberalistiske og lettvinte løsninger for fattigdomsbekjempelse.

Leiv Mørkved er leder i Velferdsalliansen

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here