Raseri mot norsk gruve i Filippinene

Den politisk ledelsen, kirken, urfolk og en rekke organisasjoner på den filippinske øya Mindoro krever at det norske gruveselskapet Crews nikkelprosjektet stanses.

Ny Tid

Et voldsomt raseri reiser seg nå mot det norske gruveselskapet Crew Development på den filippinske øya Mindoro.

Som Ny Tid rapporterte i begynnelsen av april gikk selskapet ut i en pressemelding 24. mars i år og annonserte at det hadde fått klarsignal fra filippinske myndigheter til å gjenoppta arbeidet med planene om et nikkelprosjekt i fjellene på Mindoro (Mindoro Nickel Project) – til tross for sterk lokal motstand og et 25 års forbud mot gruvevirksomhet i provinsen vedtatt for to år siden.

Crews administrerende direktør Jan A. Vestrum hevdet imidlertid overfor Ny Tid at motstanden mot selskapets gruveprosjekt hadde sin bakgrunn i at lokalbefolkningen var blitt “villedet av folk med en annen agenda”. Dessuten mente Vestrum at lokalmyndighetene nå var i ferd med å endre syn og bli mer positive til Crews planer.

– Kommende katastrofe

Ny Tid har imidlertid nå fått tilsendt en fersk erklæring som viser at et bredt lag av samfunnslivet på Mindoro krever at det norske gruveprosjektet skrinlegges en gang for alle.

Erklæringen er undertegnet av den politiske ledelsen – inkludert guvernør og ordførere – i Oriental Mindoro, provinsen på den delen av øya hvor nikkelprosjektet etter planen skal legges. Også kirken med biskopen i spissen, urfolksorganisasjoner og et utall andre organisasjoner på Mindoro har skrevet under i “indignasjon og protest”.

I en egen pamflett distribuert i det siste til befolkningen i Oriental Mindoro tar i tillegg guvernør Bartolome L. Marasigan sterke ord i bruk for å advare mot Crews planer og mane til kamp mot gruveselskapet.

Overskriften på guvernørens pamflett lyder ifølge en av miljøvernorganisasjonene på Mindoro som følger: “En kommende katastrofe er på vei til Oriental Mindoro.”

Kuvending

Bakgrunnen for de sterke ordene fra guvernøren er de filippinske myndighetenes kuvending overfor det norske gruveselskapet.

Crew fikk i januar 2001 innvilget en produksjonstillatelse (Mineral Production-Sharing Agreement, MPSA) for Mindoro Nickel Project gjennom Crews heleide datterselskap Aglubang Mining Corporation. I juli samme år trakk imidlertid myndighetene ved departementet for miljø og naturressurser (DENR) tilbake produksjonstillatelsen, med begrunnelse blant annet i faren for miljøødeleggelser og stor lokal motstand.

Oriental Mindoro vedtok deretter et 25 års moratorium mot gruvedrift i provinsen, mens Crews planer ble lagt på is – inntil myndighetene overraskende i form av en resolusjon fra presidentens kontor erklærte DENRs annullering av produksjonstillatelsen for ugyldig i slutten av mars i år.

Crew Development var selvfølgelig ikke seine om å informere offentligheten om det de oppfattet som full seier, noe de meddelte i sin omtalte pressemelding 24. mars i år.

– Hva er motivene?

På telefon fra Italia sier Crew-sjefen at han ikke kjenner til erklæringen som slakter gruveplanene og de filippinske myndighetenes kuvending overfor det norske selskapet.

– Jeg kan ikke kommentere noe jeg ikke har sett. Vi får se hva tiden vil vise. Hvis enkeltpersoner, til dels meget privilegerte, i denne tidlige fasen av prosjektet, har bastante negative oppfatninger må man spørre seg om motivene, sier Vestrum, som antar at “eventuell motstand bygger på samme gamle retorikken”.

– Motstanden mot vårt prosjekt kan vanskelig være basert på annet enn følelser, da endelig utforming av prosjektet ennå ikke er diskutert. Men vi kommer ikke til å gi opp prosjektet så lenge motstanden så åpenbart synes å være basert på en feilaktig prosess, og feilaktig eller misvisende argumentasjon. Vi vil derfor søke å bringe ut riktig informasjon og derigjennom søke å overtale folk om at prosjektet er til det beste for Mindoro, sier Vestrum, som synes det er håpløst at folk er mot prosjektet allerede nå.

– Vi er ikke ferdig med feasability studiene av prosjektet. Det er derfor ikke bestemt i detalj hvordan det kommer til å bli. Alt vi ber om er at vi får gjort ferdig studiene, så folk kan ta stilling til fakta, sier Vestrum.

– Alltid en risiko

I begynnelsen av april sa Crews administrerende direktør følgende til Ny Tid:

– Hvis det er slik at det er stor lokal motstand, så er prosjektet dødt.

Vestrum gjentar at dette fremdeles er hans holdning.

– Det er alltid en risiko for at det ikke blir noe av til slutt. Men å stoppe prosessen nå er veldig skadelig og eksepsjonelt uheldig for Filippinene. Landet har store utfordringer sosialt og økonomisk. Samtidig har landet et komparativt fortrinn da det er rikt på mineraler. I dette lys er det meget uheldig hvis investorer generelt og ikke minst utenlandske i særdeleshet ikke kan stole på det lokale juridiske systemet og at de prosesser og regler myndighetene har lagt opp til, sier Vestrum, som synes det er håpløst med folk som per definisjon er mot gruvedrift, samtidig som de ønsker å nyte godt av produkter som er et resultat av gruvedrift.

Crew-sjefen mener at motstanderne av deres prosjekt synes å ville tilsidesette landets lover og normal saksgang.

– Under MPSA’en som er tildelt vil alle de forhold som motstanderne argumentere med måtte bli evaluert. Det som er så underlig er at man vil ta en beslutning før man har fullstendig informasjon til å ta en beslutning på. Videre er det et meget underlig paradoks at man er så i mot å drive gruvedrift på et jordsmonn som er sterk forurenset av tungmetaller og ikke egnet for jordbruk eller annen kommersiell eller privat bruk. Litt forenklet kan man hevde at gruvedriften i dette tilfellet vil medføre at man renser jordsmonnet, hevder Vestrum.

Crew-sjefen er heller ikke imponert over ALAMIN, paraplyorganisasjonen som samler alle motstanderne mot selskapets nikkelprosjekt på Mindoro.

Han viser til at de har sjekket hjemmesidene til ALAMIN på nettet, som ifølge Vestrum synes å være lite besøkt og være drevet “av en liten gruppe aktivister som man ikke kjenner motivene til”.

– Det er vanskelig å se hva gruvemotstanderne har brakt av velstand til Mindoro eller hvilke løsninger de har på de sosiale og økonomiske utfordringene på Filippinene, sier Vestrum, som har tro på at promotering av prosjektet med fakta og saklig argumentasjon skal føre fram.

– Slag mot folkets kamp

Crews administrerende direktør må dog innrømme at faktisk flere som nå har underskrevet erklæringen mot Mindoro Nickel Project tidligere ble regnet som tilhengere av prosjektet.

Presten og aktivisten Edwin Gariguez sin beskrivelse av motstanden mot det norske gruveselskapet lover i hvert fall ikke godt for Vestrum & Co.

– Den valgte provinsguvernøren, Bartolome Marasigan, var faktisk den første til å skrive under. Alle de fire ordførerne har skrevet under dokumentet. Biskopen, Warlito I. Cajandig, sammen med alle prestene i bispedømmet som dekker hele Oriental Mindoro har også underskrevet. ALAMIN, som inkluderer forskjellige ikke statlige organisasjoner har skrevet under, og det inkluderer KPLN, urbefolkningens føderasjon, skriver Gariguez i en e-post til Ny Tid.

Som mange andre er hans mistro til Crew svært stor. Selv sto Gariguez fram overfor undertegnede da jeg på vegne av NorWatch besøkte området i 1999 og vitnet sammen med lokalpolitikere om at Mindex, som selskapet den gang het, hadde bestukket dem med armbåndsur for å få deres støtte til Mindoro Nickel Project.

– Selv om resolusjonen fra presidentens kontor er et realt slag mot folkets langvarige kamp på Mindoro, er vi rede til igjen å konsolidere rekkene for å møte utfordringene framover, skriver Gariguez.

– Jeg vil lede kampen

Guvernøren i Oriental Mindoro, Bartolome L. Marasigan, skriver på sin side i pamfletten som er levert ut til lokalbefolkningen at de i fellesskap ikke vil tillate at Crew ødelegger øyas rike fjellområder, jordbruksland, innsjøer, elver og havet.

Ei heller vil det aksepteres at urinnvånere, bønder eller fiskere blir jaget bort av “destruktiv gruvedrift”, eller at det biologiske mangfoldet ødelegges.

Avslutningsvis skriver guvernøren følgende:

“Fordi jeg er far til provinsen, vil jeg lede kampen for en gang for alle å få stoppet Crews Mindoro Nickel Project og alle søknadene fra store gruveselskap i provinsen.”

På Mindoro er forbannelsen stor over at et norsk gruveselskap ikke vil rette seg etter at provinsen har vedtatt et 25 års moratorium mot all gruvedrift.

Kommentarer
DEL