A view of the oil derricks on the shore of the Caspian Sea just outside the capital Baku, 06 October 2005. AFP PHOTO / MLADEN ANTONOV

Ny rapport: Omstilling er mulig, men vil koste

Nedtrapping av oljeindustrien kan bety stort tap av arbeidsplasser. En ny rapport regner på hva avvikling av fossilnæringen vil koste.

Tori Aarseth
Aarseth er statsviter, og fast journalist i Ny Tid.
Email: tori.aarseth@gmail.com
Publisert: 13.07.2017

«Vi har regnet på hva det vil koste å forsere utfasingen av petroleumsvirksomheten, både med tanke på sysselsettingen og hva det vil si i tapte inntekter,» sier Karin Ibenholt, fagsjef i Samfunnsøkonomisk analyse til Ny Tid. «Kort oppsummert finner vi at det største fallet i sysselsettingen kommer etter 2025 eller 2030, avhengig av hvor fort vi faser ut oljen, men at det vil være mulig å komme opp med alternativ sysselsetting. Det finnes også kostnader i form av tapte inntekter, men det er usikkert hvor store disse blir. Og så må man vurdere dette tapet opp mot hva man vinner i form av reduserte utslipp av klimagasser.»

Som utgangspunkt har Samfunnsøkonomisk analyse lagt til grunn Oljedirektoratets prognoser for oljeutvinning de neste tiårene. «Vi har jobbet ut fra et scenario for utvikling i petroleumssektoren som noen nok vil si er vel optimistisk. Hvordan inntektene og sysselsettingen i oljebransjen utvikler seg, avhenger av hva som skjer med klimapolitikken i verden for øvrig. I tillegg skjer det en utvikling på verdensmarkedet hvor en del av overgangen til flere klimajobber i større grad kommer av seg selv, som følge av private investeringer,» sier Ibenholt. Ifølge analysen vil man måtte investere mellom 50 og 100 milliarder kroner årlig for å opprettholde samme sysselsetting som utvidet leteaktivitet i Barentshavet og andre steder vil føre til, gitt at Oljedirektoratets prognoser stemmer og markedet i liten grad ordner opp selv.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer. (Du har allerede lest 3 gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer