Ny rapport: Omstilling er mulig, men vil koste

Nedtrapping av oljeindustrien kan bety stort tap av arbeidsplasser. En ny rapport regner på hva avvikling av fossilnæringen vil koste.

A view of the oil derricks on the shore of the Caspian Sea just outside the capital Baku, 06 October 2005. AFP PHOTO / MLADEN ANTONOV
Tori Aarseth
Aarseth er statsviter, og fast journalist i Ny Tid.

«Vi har regnet på hva det vil koste å forsere utfasingen av petroleumsvirksomheten, både med tanke på sysselsettingen og hva det vil si i tapte inntekter,» sier Karin Ibenholt, fagsjef i Samfunnsøkonomisk analyse til Ny Tid. «Kort oppsummert finner vi at det største fallet i sysselsettingen kommer etter 2025 eller 2030, avhengig av hvor fort vi faser ut oljen, men at det vil være mulig å komme opp med alternativ sysselsetting. Det finnes også kostnader i form av tapte inntekter, men det er usikkert hvor store disse blir. Og så må man vurdere dette tapet opp mot hva man vinner i form av reduserte utslipp av klimagasser.»

Som utgangspunkt har Samfunnsøkonomisk analyse lagt til grunn Oljedirektoratets prognoser for oljeutvinning de neste tiårene. «Vi har jobbet ut fra et scenario for utvikling i petroleumssektoren som noen nok vil si er vel optimistisk. Hvordan inntektene og sysselsettingen i oljebransjen utvikler seg, avhenger av hva som skjer med klimapolitikken i verden for øvrig. I tillegg skjer det en utvikling på verdensmarkedet hvor en del av overgangen til flere klimajobber i større grad kommer av seg selv, som følge av private investeringer,» sier Ibenholt. Ifølge analysen vil man måtte investere mellom 50 og 100 milliarder kroner årlig for å opprettholde samme sysselsetting som utvidet leteaktivitet i Barentshavet og andre steder vil føre til, gitt at Oljedirektoratets prognoser stemmer og markedet i liten grad ordner opp selv.

«Å omstille oss fra olje og gass med en gang, er klin umulig.»

Frode Alfheim, faglig politisk leder i Industri Energi

Du har nå lest 3 gratis artikler denne måned. Er du abonnement, logg inn i
toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

Kommentarer