Rapport fra feiltrinnenes østfront

Det viktigste er ikke å hindre selve konfliktene, men å fjerne volden fra dem, hevder konfliktløsningsekspert Oliver Ramsbotham. 

Litteraturkritiker i NY TID.
Email: henning.ness@icloud.com
Publisert: 03/01/2018
When Conflict Resolution Fails
Forfatter: Oliver Ramsbotham
Polity Books, UK

Hvorfor går konfliktløsningsforsøk i mange tilfeller galt? Hva er grunnen til at ingen uavhengig tredjepart lykkes i å skape fred mellom israelere og palestinere? Hva skjer når forsøk på løsning bryter sammen?

Oliver Ramsbotham er professor eremitus i konfliktløsning ved Universitetet i Bradford og president i Conflict Research Society. Boken When Conflict Resolution Fails er resultatet av hans mangeårige studier i internasjonal konfliktbehandling, med Israel–Palestina-konflikten som hovedfokus.

Dyrke avstanden. Grunnen til at konflikter i verden ikke finner sin ende, men bare fortsetter og fortsetter, er ifølge Ramsbotham at «løsninger» blir presset på partene. Ved gjentatte tilfeller av det den belgiske politiske filosofen Chantal Mouffe har kalt «agonistisk dialog» – at partene befinner seg i konstant kampposisjon – hjelper det ofte ikke å oppmuntre partene til å forstå hverandre. Til dét stikker uenigheten for dypt; det er tale om en radikal uenighet. I slike tilfeller anbefaler Ramsbotham å bevege seg i stikk motsatt retning av den som vanligvis anbefales: Istedenfor å be motpartene om å nærme seg hverandre, oppmuntrer han dem til å undersøke avstanden mellom seg med spørsmål som: «Hvor er vi nå?», «Hva er vi faktisk uenige om?», «Hvor beveger vi oss?» og «Hvor skal vi?»

Gestaltterapi. Ramsbotham oppmuntrer til å gå fra dialogløsning til dialogengasjement. I motsetning til premature og «påpressede» løsninger, jobber professoren med det han kaller «heuristisk engasjement», som ikke dreier seg om å skape dialog mellom partene, men innenfor dem; ikke om å presse partene dit tredjeparten ønsker man skal være, men om å finne ut hvor partene faktisk befinner seg. Ved hjelp av en metode som minner sterkt om gestaltterapi, setter Ramsbotham i gang bevisstgjørende prosesser om situasjonen her og nå, uten å tvinge enighet på partene før de selv har oppnådd bevissthet omkring hva de faktisk er uenige om. Hovedproblemet, slik forfatteren ser det, er at radikal uenighet som arbeidsmetode ikke blir tatt alvorlig ved konfliktløsning.

Israelske myndigheter må innse hvilken grad av vold og urettferdighet som ligger innbakt i det sionistiske prosjektet.

Sannheter. Første bud for konfliktløsere er å finne ut hva stridighetene faktisk går ut på. Dette krever både politisk, …

Abonnement halvår kr 450

Kjære leser. Du har lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.