Ragnarok på vei?

Er dette mulig i Norge? Minibankene stenger. Flytrafikk, buss og jernbane går i stå. Transport av mat og medisiner stopper opp. Matvarehyllene tømmes, og militæret forhindrer at folket bryter seg inn i butikkene for å få livsnødvendige varer.

Avatar
Olav har lang fartstid fra finansverden bak seg.
Email: heolav@gmail.com
Publisert: 16.06.2016

Som Ny Tid har skrevet om i flere tidligere artikler, er store deler av den industrialiserte verden bankerott. I samarbeid med det internasjonale bankvesenet og sentralbankene skyver politikerne problemene foran seg, og har selv blitt en del av problemet. Et fjell av offentlig og privat gjeld, som er resultat av uinnskrenket finansiering av stadig flere velferdsgoder, forsøkes løst ved å trykke penger, altså betjene gjeld ved å oppta enda mer gjeld. Dette er en rusmisbrukers logikk. Vi balanserer på en knivsegg som til slutt gir dødsstøtet til pasienten, som er velferdsstaten. Før det skjer, vil pengetrykking samt en manipulert lav rente føre til enda større og uhåndterlige bobler i økonomien.

Grafen illustrerer problemet. Som et resultat av pengetrykking er det samlede gjeldsnivået vesentlig høyere i dag.

For eksemplets skyld, la oss forutsette at gjelden er like stor som bruttonasjonalproduktet (BNP) i alle ovennevnte land. Videre at gjeld betjenes etter en rente på fem prosent, og at BNP vokser med tre prosent. Da vil gjelden om ti år være 163/134 = 122 prosent. Det er dette regnestykket som forklarer hvorfor gjelden i Hellas har vokst fra 220 til mer enn 400 milliarder euro siden 2008 og 2009. Selv om politikerne og sentralbankene fortsetter å trykke penger – det vil si enda mer gjeld som skattebetalerne må betale tilbake i fremtiden – for å holde en kunstig manipulert rente enda lavere enn i dag, vil dette regnestykket fortsette å forverre seg.

Noe så ekstraordinært som negativ rente, hvor innskyterne i praksis avkreves rente av banken, er ingen løsning – for innskyterne vil med stor sannsynlighet ta pengene sine ut av banken. Da går bankene overende veldig fort. Som verdens rikeste mann Warren Buffet nylig uttalte til amerikanske medier: «Dersom jeg må betale for å ha pengene mine i banken, må jeg vurdere å ta dem ut.»


… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer