En radikal parlamentkvinnes erindringer


I skyggen av Labours lederstrider har Harriet Harman gjort livet enklere for britiske kvinner.

Email: bbjornoy@gmail.com
Publisert: 2017-09-14
A Woman’s Work
Forfatter: Harriet Harman
Allen Lane, UK

«Today’s unreasonable demand is tomorrow’s conventional wisdom.»

Kjønnsrevolusjon. Jeg ble født i 1985, i London. Da jeg kom til verden var den britiske «Sex Discrimination Act» og «The Equal Pay Act» ti år gamle, mens den norske likestillingsloven var syv. Jeg er altså oppvokst i kjølvannet av en feministisk revolusjon, og som mange på min alder, har jeg tatt flere goder for gitt. Å løfte frem dem som kjempet for disse lovene er ikke bare en fin måte å vise sin takknemlighet på – det er også en påminnelse om hvor mye som er konstruert, og hvordan vi, gjennom våre valgte representanter, former samfunnet. I dagens politiske klima er det flere som forfekter gamle kjønnsidealer fordi de mener disse rollene er «naturlige». Jeg tror, som sitatet ovenfor illustrerer, at det naturlige ofte er et annet uttrykk for det tradisjonelle/vante, og at kampen mot undertrykkende tradisjoner dessverre langt fra er over.

I 1982 var det flere parlamentsmedlemmer som het John enn det var kvinner.

I Harriet Harmans fødeår1950  så både Norge og Storbritannia betraktelig annerledes ut. I Storbritannia var det for eksempel lov til å la være å ansette kvinner på grunn av deres kjønn, og hvis de ble ansatt, var det helt greit å gi dem lavere lønn enn menn i tilsvarende yrker. Harmans familie var progressive, og både hennes mor og bestemor hadde høyere utdannelse og arbeidserfaring. Bestemoren hadde jobbet som lege og moren var utdannet jurist, men moren valgte å være hjemmeværende med sine fire døtre under deres oppvekst (i den grad datidens velferdsordninger gjorde dette til et valg). Harriet Harman tok selv jussutdannelse, og fant seg fort til rette i de radikale juristmiljøene, som blant annet kjempet mot den ovennevnte diskriminerende arbeidslivspraksisen, og i 1982 ble hun valgt som «member of Parliament» (MP) fra distriktet Peckham. (En tragikomisk tilleggsopplysning: I 1982 var det flere parlamentsmedlemmer som het John enn det var kvinner.) Harman er i dag det lengstsittende kvinnelige parlamentsmedlemmet i Storbritannia.

På konemiddag. Mens Labour sett fra Norge er mest kjent for lederstridene mellom Blair og Brown, brødrene Milliband og Corbyn mot røkla, kontroverser rundt Irakkrigen og Blairs flørting med nyliberalisme og New Public Management, så har Harmans arbeid gått under radaren for mange. I A Woman’s Work

Abonnement halvår kr 450

Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)