En radikal parlamentkvinnes erindringer

I skyggen av Labours lederstrider har Harriet Harman gjort livet enklere for britiske kvinner.

Birgitte Bjornoy
Email: bbjornoy@gmail.com
Publisert: 14.09.2017
A Woman’s Work
Forfatter: Harriet Harman
Allen Lane, UK

«Today’s unreasonable demand is tomorrow’s conventional wisdom.»

Kjønnsrevolusjon. Jeg ble født i 1985, i London. Da jeg kom til verden var den britiske «Sex Discrimination Act» og «The Equal Pay Act» ti år gamle, mens den norske likestillingsloven var syv. Jeg er altså oppvokst i kjølvannet av en feministisk revolusjon, og som mange på min alder, har jeg tatt flere goder for gitt. Å løfte frem dem som kjempet for disse lovene er ikke bare en fin måte å vise sin takknemlighet på – det er også en påminnelse om hvor mye som er konstruert, og hvordan vi, gjennom våre valgte representanter, former samfunnet. I dagens politiske klima er det flere som forfekter gamle kjønnsidealer fordi de mener disse rollene er «naturlige». Jeg tror, som sitatet ovenfor illustrerer, at det naturlige ofte er et annet uttrykk for det tradisjonelle/vante, og at kampen mot undertrykkende tradisjoner dessverre langt fra er over.

I 1982 var det flere parlamentsmedlemmer som het John enn det var kvinner.

I Harriet Harmans fødeår1950  så både Norge og Storbritannia betraktelig annerledes ut. I Storbritannia var det for eksempel lov til å la være å ansette kvinner på grunn av deres kjønn, og hvis de ble ansatt, var det helt greit å gi dem lavere lønn enn menn i tilsvarende yrker. Harmans familie var progressive, og både hennes mor og bestemor hadde høyere utdannelse og arbeidserfaring. Best …… OBS. Se under …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Ny Tid i julegave

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.