Pysete tungetale

Den norske regjeringen er med på å drive palestinerne rett inn i islamismens favn.

Ny Tid
[21. april 2006] Onsdag kommer palestinernes president Mahmoud Abbas til Oslo og samtaler med Jens Stoltenberg. Innen da har forhåpentligvis den norske regjeringen endelig bestemt seg for hvordan de skal forholde seg til palestinernes demokratisk valgte regjering.

De siste ukers uttalelser fra Utenriksdepartementet har skapt større forvirring enn oppklaring, og vitner om en feig og uklar holdning til det som rent faktisk er en demonstrativ politisk avgjørelse: å kutte norsk støtte til de palestinske selvstyremyndighetene. Regjeringen snakker med kløyvd tunge når Jonas Gahr Støre og Erik Solheim forsøker å berolige sine respektive velgere og departementet de deler samtidig.

Resultatet er at ingen egentlig vet om regjeringen akter å fortsette den økonomiske støtten til den palestinske regjeringen når neste utbetaling forfaller i mai.

Når regjeringen signaliserer at den vil slutte seg til USA og EU i sin stopp av overføringer, medvirker den til at den palestinske regjeringen blir økonomisk avhengig av stater som Iran og Russland. Når Vesten stopper overføringene, kommer islamistene i Iran støttende til. Russland responderte med løfter om økonomisk støtte og like klare krav, koblet til at Hamas må anerkjenne Israel. Dette er en politikk som fordrer dialog og konkret handling.

Den norske regjeringens politikk innbyr derimot verken til dialog eller samarbeid. Dette understrekes av at regjeringen ikke vil møte Hamas på politisk nivå når medlemmer av regjeringspartiet besøker Norge i mai.

Som utviklingsminister Erik Solheim sier i ukas Ny Tid: «En tostatlig løsning mellom palestinerne og israelerne er bare mulig dersom det palestinske statsbyggingsprosjektet fortsetter.» Han bør minnes på at et statsbyggende Palestina forutsetter internasjonal anerkjennelse og politisk kontakt med andre stater. Stater som Norge.

Utviklingsministeren sier også at Norge ikke opererer med noen liste over terrororganisasjoner, men dømmer handlinger som terror. Likevel velger de altså å signalisere kutt i støtten fordi partiet Hamas er kommet i regjering. Hamas har latt våpnene hvile siden høsten 2004. Ennå har ikke den palestinske regjeringen begått noen overtramp i regjeringsposisjon.

Grunnene til å legge sterkt og internasjonalt press på Hamas er mange. Dette presset kan også være økonomisk. Men det er ingen grunn til å straffe Hamas for overgrep som ennå ikke er begått. Palestinernes nye regjering bør få mer tid til å vise hva de vil gjøre, og straffes først når eventuelle menneskerettighetsbrudd faktisk er begått.

Palestinere har lenge vært stolte over å være «det eneste sekulære folket i Midtøsten». Nå drives de stadig nærmere islamismen. Er det dette Jens Stoltenberg ønsker å bidra til?

Kommentarer
DEL