Pyntet med dødelig stein

Norge vil ikke stanse importen av kinesisk granitt, selv om arbeiderne dør.

Ny Tid
[arbeidsmiljø] Hvert år importerer norske kommuner flere tusen konteinere med billige granittheller fra Kina. Oslo Kommune har de siste årene pusset opp Karl Johans gate og de fleste gatene i Oslo sentrum med slik stein. Samtidig lider minst en halv million kinesere ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) av silikose – stenstøvlunger.

Mange av dem har fått lungesykdommen i steinbruddene som forsyner norske kommuner med granittheller. Antallet syke er økende, og hvert år dør minst 24.000 kinesere av silikose.

– Situasjonen i dagens kinesisk steinbrudd er slik den var i Norge på 1920-1930-tallet, sier Rune Wangen, ansvarlig for granittavdelingen i Heimdal Granitt & Betongvare, en av de norske importørene.

Det svenske radioprogrammet Kaliber har besøkt noen av de kinesiske fabrikkene som produserer stein til det europeiske markedet. Der fant de arbeidere som jobber i livsfarlig støv og i øredøvende larm. Helt uten beskyttelse som munnbind, hørselsvern eller vernesko. Og dette vet de norske importørene om.

Knut O. Gabestad, direktør i Samferdselsetaten i Oslo Kommune, sier at kommunen i dag ikke har noen planer om å stoppe importen av granitt fra Kina, slik flere svenske byer har.

– Vi har tett kontakt med blant annet Göteborg, og vi kommer til å følge nøye med i det de gjør på dette området, sier Gabestad.

Han forteller at kommunen ikke stiller spesifikke krav til steinproduksjonen.

– I forbindelse med oppussingen av gatene i de sentrale delene av Oslo har vi hatt krav om at leverandørene skal følge Ilo-konvensjonene som blant annet har vedtak om barnearbeid og miljø, forteller Gabestad.

Gunhild Ørstadvik i Forum for miljø og utvikling mener det er helt absurd at vi som sitter her øverst på en steinhaug skal importere stein fra Kina.

– Men det er symptomatisk at myndighetene ikke stiller samme krav til sine innkjøp som stilles til alle andre i samfunnet. Det er mange grunner, både miljømessige og helsemessige til at vi ikke bør transportere stein fra den andre siden av kloden. Norske myndigheter bør se på dette.

Heimdal Granitt & Betongvare har levert kinesisk granitt til blant annet Roald Amundsens gate og Stortingsgata i Oslo. Rune Wangen bekrefter at arbeidsmiljøet i de kinesiske steinbruddene ikke svarer til det vi i Norge mener bør være minste krav til arbeidsmiljøet.

– Vi har fokus på arbeidsmiljøet, og tar opp spørsmålet med kineserne når vi besøker dem. Det har vist seg nesten umulig å få arbeiderne til å bruke vernesko, vernebriller og munnbind.

En annen importør er Jogra i Østfold, som har forsynt blant annet Torggata i Oslo med kinesisk granitt. Bjørn Erik Johnsen, daglig leder i Jogra, forteller at de har jobbet målrettet med arbeidsmiljøkravene og stiller krav til samarbeidspartnerne i Kina.

– Vi stiller kravene, men det er leverandøren i Kina som må sørge for at arbeidsforholdene er som de skal være. Vi har gjort en omfattende jobb for å forbedre arbeidsmiljøet hos dem vi kjøper fra, men det er en lang og tung jobb, sier Johnsen.

Den kinesiske granitten finnes blant annet på Torgalmenningen i Bergen, det nye handelstorget i Skien og under oppussingen av de sentrale bygatene og torgene i Steinkjer og Orkanger. Tusenårsstaden Gulating i Gulen kommune har også fått et monument i granitt – produsert i kinesisk stein.

Sverige stopper import fra Kina

[retningslinjer] Etter at programmet Kaliber på Sveriges radio tok opp situasjonen i de kinesiske steinbruddene har svenskene fått seg en vekker. Onsdag la det svenske Stenindustriforbundet fram nye etiske linjer om innkjøp av stein fra blant annet Kina. Torsdag la trafikkontoret i Göteborg kommune fram nye retningslinjer for innkjøp av stein. Kommunene Stockholm, Göteborg og Uppsala har stoppet all import av kinesisk stein og undersøker nå mulighetene for å kunne få garantier for at steinen produseres under akseptable forhold.

I Norge har det foreløpig ikke vært noen diskusjon om spesifikke etiske krav til import av stein fra Kina.

SILIKOSE

  • Kronisk lungesykdom som skyldes innånding av kvartsholdig (silisiumdioksidholdig) støv over lengre tid. Silikose utvikler seg gradvis. Symptomene er kortpustethet og en tørr hoste.
  • Noen egentlig behandling finnes ikke, derfor er forebyggelse (bruk av maske) og regelmessig røntgenkontroll absolutt påkrevd. Yrker med høy risiko er gruvearbeid og arbeid i steinbrudd.
Kommentarer
DEL