Pynter på virkeligheten

«Familietragedie» er ordet likestillings- og diskrimineringsombud, Beate Gangås, mener bagatelliserer drap.

Ny Tid
[drap] 1. påskedag smeller det. Igjen. En 32-årig mann dreper sin kone, sitt tre år gamle barn og seg selv.

– Alt tyder på at dette er en familietragedie, sier politioverbetjent Olav Brubakk i Asker og Bærum politidistrikt til NTB. Også Dagsrevyen brukte ordet «familietragedie».

Tirsdag 18. april snakkes det om en «personlig tragedie» da mor og datter blir funnet døde i Elverum.

Professor i psykiatri ved Haukeland sykehus, Gustav Wik, mener det er farlig å bruke ordet familietragedie, både i forhold publikums oppfattelse av saken – og politiets arbeid.

– Tragedier er diffuse og får lavere status i politiets etterforskning. Det er så mye som er tragedier, som ulykker og skilsmisser, men når noen blir drept er det først og fremst mord. Og mord må etterforskes ordentlig. Jeg kaller det mord fordi det veldig ofte er planlagte handlinger, sier Wik, som før jul ga ut boken Mord-selvmord i nære relasjoner.

Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås har tidligere jobbet for politiet. Hun advarer også sterkt mot bruken av begrepet «tragedie» dersom det er drap det er snakk om.

– Familietragedie er et ord som tilslører de faktiske forhold. Med en slik ordbruk bidrar media og politiet til å pynte på virkeligheten. Familietragedie blir noe privat som det offentlige ikke skal blande seg inn i eller ta ansvar for. Vold er aldri en privatsak, men et alvorlig samfunnsproblem, sier Gangås.

Hun understreker at et drap er et drap enten det foregår på åpen gate eller bak en lukket soveromsdør.

– Vi må ikke redusere en alvorlig forbrytelse som drap til en trist familieskjebne, sier Gangås.

Både Wik og Gangås tror bevissthet rundt ordbruken skjerpes ved en offentlig diskusjon.

– Min erfaring fra politiet er at etaten har blitt bevisst på ordbruken. Vold mot kvinner kalles ikke lenger husbråk. Denne saken viser at journalister må bli mer oppmerksomme på sine ordvalg. Det er viktig at vi tør å løfte frem alvoret og sette ord på det, mener Gangås.

Kommentarer
DEL