Psykisk helse under Regjeringen Solberg


Er regjeringens politikk egentlig forenlig med deres egen satsning på bedre psykisk helse?

En av fanesakene da Regjeringen Solberg tiltrådte høsten 2013, var en økt satsning på tilbud til psykisk syke og rusavhengige. På en nasjonal konferanse om psykisk helse og rusmiddelforskning i januar 2014 talte daværende statsekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, psykiatriprofessor Astrid Nøklebye Heiberg, og la frem noe som fremsto som en ambisiøs plan for å gi dette feltet et realt løft: Man skulle satse på kunnskap og forebygging, budsjettene for psykiatri og rusbehandling skulle øke mer enn budsjettene for behandling av somatisk sykdom – og særlig skulle barn og unge få ekstra oppmerksomhet. Ettersom mange av dem som faller ut av videregående skole, sliter med underliggende psykiske plager, ville dette også være samfunnsøkonomisk lønnsomt, resonnerte Heiberg. Denne delen av helseomsorgen skulle dessuten komme inn under fritt-sykehusvalg-ordningen, slik at skadelig ventetid for trengende pasienter kunne minimaliseres. Alt dette høres jo bra ut. Eller?

Erfaringens biologi. Min agenda her er ikke først og fremst å evaluere hvordan det har gått med dette satsningsområdet – men jeg registrerer at man ikke har hørt like mye om psykiatri og rus fra regjeringen i løpet av årene som har gått siden tiltakene ble lansert. Det er riktignok brukt mer penger på psykiatri som lovet, fritt sykehusvalg er innført, og et pakkeforløp for psykisk helse og rus er på trappene. Helseminister Bent Høie har dessuten sørget for oppstart av et medikamentfritt behandlingstilbud som kan velges av en del psykisk syke i alle landets helseregioner …

Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene) for 69 kr. Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

- Advertisement -
- Advertisement -
torekierulfnaess@hotmail.com
Næss er lege og filosof. Fast kommentator i Ny Tid.

Du vil kanskje også likeRELATERT
Anbefalte