PST-vurdering skader akademia

I fjor ble 54 personer nektet å studere i Norge fordi myndighetene frykter at de skal bidra til å utvikle atomvåpen. «Dette er skadelig for det akademiske miljøet i Norge,» mener stipendiat Hamideh Kaffash, som ble sendt ut av Norge etter åtte måneder ved NTNU.

Da iranske Hamideh Kaffash fikk tilbud om en stipendiatstilling ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) i 2013, pakket hun sakene sine og flyttet til Norge for å ta en doktorgrad i faget metallurgi. Men gleden skulle imidlertid bli kortvarig. Åtte måneder etter at hun ankom landet, fikk hun – som en av flere studenter fra Iran – beskjed om at de ikke fikk innvilget midlertidig oppholdstillatelse for å arbeide som stipendiater ved NTNU. Grunnen var at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er redde for at de kan drive teknologispionasje for Iran.
mistenkelige fagSammen med medstudent Shahin Akbarnejad fra Iran anket hun i juni avgjørelsen til Oslo tingrett, men fikk ikke medhold i retten. I påvente av ny rettssak i lagmannsretten er Kaffash nå tilbake i Iran. Hun er overrasket over utfallet av saken i Oslo tingrett. «Jeg ser denne avgjørelsen både som merkelig og motstridende,» sier hun til Ny Tid. «Jeg ble diskriminert og forskjellsbehandlet på bakgrunn av min nasjonalitet. PST gjorde dette under rubrikken ‘nasjonal sikkerhet’, og knyttet mitt prosjekt om CO2-reduksjon til atombomben. Hele NTNU har gitt uttrykk for at dette er tåpelig, men Oslo tingrett sa seg enig med PST,» forteller hun, og understreker at hun ikke har resignert til tross for tingrettens avgjørelse. «Jeg kommer til å fortsette å kjempe for rettferdighet i denne saken, uansett hva det krever. Jeg skal få PST til å be om unnskyldning for å stigmatisere en hel gruppe studenter på bakgrunn av nasjonalitet,» sier Kaffash.


Tap.
Etter å ha returnert til Iran begynte Kaffash på en doktorgrad innen materialvitenskap. Ved siden av jobber hun deltid i et selskap som produserer biler. Hun er fortsatt svært skuffet og sint over det hun mener er en feil begått av norske myndigheter. «Jeg ble beskyldt for å være en trussel mot nasjonal sikkerhet i Norge, og mistenkt for å kunne komme til å bedrive ulovlig kunnskapsoverføring til Iran. Jeg kan ikke forestille meg å bli beskyldt for noe verre,» sier Kaffash. For henne fikk utestengelsen også konsekvenser både for studieplanene og for økonomien: «Det er forferdelig å bli diskriminert fordi du er født et bestemt sted, det er noe du ikke kan noe for. Da jeg takket ja til tilbudet i Norge, frasa jeg meg samtidig en rekke andre muligheter. Jeg ble tilbudt en treårskontrakt i 2013, og satset dermed på Norge. Så ble jeg tvunget til å forlate landet etter åtte måneder ved NTNU. Jeg tapte en del penger på dette, men følelsen av denne grove diskrimineringen var langt verre enn de økonomiske tapene,» sier Kaffash.

Hamideh Kaffash og Shain Aubarnejad i Oslo  tingrett. FOTO: Privat
Hamideh Kaffash og Shain Aubarnejad i Oslo
tingrett. FOTO: Privat

Ødeleggende. En rekke iranere har blitt nektet opphold i Norge på grunnlag av utlendingsforskriftens paragraf 6-35, første ledd, som trådte i kraft 1. januar i fjor. Den omhandler blant annet forbud mot overføring av sensitiv teknologi til Iran. Ifølge studentavisen Universitetsavisa ble 54 personer i fjor nektet midlertidig oppholdstillatelse i Norge som følge av dette. 15 av dem skal være fra Iran.
Den nye forskriften fører også til at NTNU nå ser seg nødt til å nedprioritere studenter fra Iran fordi den økonomiske usikkerheten knyttet til å tilby dem studieplass blir for stor. Flere av studentene som har fått avslag i Norge, skal i dag ha fått stillinger ved universiteter i andre land, blant annet Sverige og USA. Kaffash mener Norges praksis kan være direkte ødeleggende for det akademiske miljøet i landet: «Universitetene i Norge våger ikke lenger å tilby studieplass til internasjonale studenter som trenger visum til Norge, noe som igjen fører til at utdanningsinstitusjonene baserer sitt valg av studenter på andre ting enn akademiske meritter,» påpeker hun. «Det er ikke bra for det akademiske miljøet å bli påvirket av politikk og bli presset av sikkerhetsstyrker, verken i Norge eller andre steder. Akademikere kan ikke jobbe effektivt hvis de hele tiden skal utsettes for unødvendig overvåkning fra ‘storebror’», sier Kaffash. Hun ønsker å rette en appell direkte til PST:
«Å diskriminere iranske studenter på bakgrunn av deres nasjonalitet er kanskje den største feilen PST har gjort. Jeg vet ikke hvem som kom opp med ideen ‘la oss utvise noen av iranerne, det kan ikke gjøre noe’, men det var en grov feil, og det tror jeg også dere vil se i tiden som kommer,» sier Kaffash.

«Jeg skal få PST til å be om unnskyldning for å stigmatisere en hel gruppe studenter på bakgrunn av nasjonalitet.»

Du har nå lest 4 frie artikler denne måned.

Logg inn (krever online abonnement, 69kr) for å lese videre.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.