PST kan registrere sex-vaner

På disse nettsidene gir Ny Tid deg retningslinjene for personovervåking i Norge. PST kan føre opp folks seksuelle preferanser, som om man er homofil. Også trosretning, helsetilstand, "filosofisk overbevisning" og fagforeningstilhørighet kan registreres. Advokatforeningen mener norske borgere rammes.

Avatar
Email: torbjorn@nytid.no
Publisert: 19.11.2010

KUN PÅ NETT:

Ny Tid publiserer nedenfor, som første massemedium, retningslinjene for PSTs behandling av personopplysninger ved overvåking i Norge. Sjekk her om PST har rett til å registrere dine “seksuelle forhold”, din helsetilstand, din religiøse tro og/eller din “filosofiske overbevisning”.
Klikk her!

Registrert. Onsdag 15. november opplyste justisminister Knut Storberget (ap) i Stortinget at norsk politi har vært klar over USA-ambassadens eventuelt lovstridige overvåking i Drammensveien.

Mens norske medier de siste ukene har vært opptatt av amerikaneres eller israeleres registrering, fortalte Ny Tid i sin 12.11.-utgave hvordan samfunnsdebattant Iffit Qureshi ved flere anledninger er blitt orientert om at hun, etter Gaza-demonstrasjonen i januar 2009, var havnet på listene til Politiets Sikkerhetstjeneste (PST).

På disse nettsidene kan Ny Tid 19.11., som første publikasjon, presentere de fullstendige retningslinjer PST skal følge når de behandler personopplysninger i forbindelse med overvåking. Retningslinjene ble godkjent av Justisdepartementet og Knut Storberget den 12. desember 2007.

Her kommer det blant annet fram at opplysninger om filosofisk overbevisning, samt seksuelle og helsemessige forhold, kan registreres. Under «Paragraf 3-3 Opplysninger som kan behandles» står det:

«Opplysninger om en persons etnisitet og nasjonal bakgrunn, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningstilhørighet eller opplysninger om helsemessige eller seksuelle forhold kan kun behandles dersom den registrerte har samtykket, eller dersom det i tillegg foreligger grunnlag for behandling av opplysninger om vedkommende ut fra de oppgaver PST skal utføre og innenfor de grenser politilov, instruks for PST samt disse retningslinjer setter.»

Arild Humlen i Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg reagerer på hvor få begrensninger PST har. Han ønsker endring av PSTs retningslinjer, som skal ha blitt vedtatt uten debatt. Til ukemagasinet Ny Tids 19.11.-utgave kaller han retningslinjene for preget av en “intern prosess”.

Les mer i ukas utgave av Ny Tid, 19.11. Få med deg nyhetene fra landets mest siterte uke- og månedspublikasjon ved å abonnére på Norges globale ukemagasin her.

Kommentarer