profile_cover

«Personlighetsforstyrrende markedsføring»

DOPAMINKAPITALISME: Er «friheten» alle verdsetter så høyt, faktisk illusorisk? I dag innhentes mer og mer informasjon om våre kropper, følelser, vaner og hjerner.
Bakgrunn:

William H. Davidow, en direktør i høyteknologiindustrien og risikokapitalist de siste 30 årene, er medforfatter av The Autonomous Revolution. Michael S. Malone, en journalist som dekker Silicon Valley, er medforfatter av The Autonomous Revolution. Copyright: Project Syndicate, 2020. www.project-syndicate.org