Tuva Grimsgaard

Norsk NATO-avhengighet

Norges økte militære engasjement underminerer vår rolle som fredsbygger.