Truls Øhra
Truls Øhra (2 artikler)

En tilgitt, lutret og salvet korgutt

TANGEN: Finansnæringen tar kontroll over norsk offentlighet.

Dystopisk mafiasuppe

Den drepende volden kommer så tett innpå oss at den fremkaller fysisk ubehag. Det samme gjør filmens mørke grunntema: Gleden ved å undergrave befolkningens tro på det gode i mennesket.