Avatar
Therese Hugstmyr Woie. Hugstmyr Woie tidl. sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.
De norske fiskeressursene

Debatten om laks

Debatten om fremtidens oppdretts- og fiskerinæring er preget av uklare intensjoner og mangel på langsiktige perspektiver. Det er viktigere å gjøre det mulig for folk å delta i debatten, enn å overbevise om at «Laks er viktig for Norge».