Avatar Susanne Urban Urban er styremedlem i WILPF-Norway / Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Bergen.


ETTERLYST: En oppskrift for fred

Fryktkampanjer og fiendebilder virker handlingslammende og får oss til å tro at dommedag er nær, , skriver kronikkforfatteren Susanne Urban. Hun etterlyser et fredsdepartement.