Avatar
Stian Arnesen. Arnesen er styremedlem i Norges Reserveoffiserers Forbund og jobber som IT-konsulent ved VID vitenskapelige høgskole.

9/11 – ødeleggelsen av WTC-tårnene

Kan eksplosiver ha medvirket til tvillingtårnenes kollaps? Hadde det overhodet vært mulig å planlegge og gjennomføre en kontrollert nedrivning?