Avatar
Robert Jové. Jové er aktivist og kulturentreprenør, bosatt i Barcelona.

På vei mot et nytt Nord-Irland?

Kampen om Catalonia kan være starten på en uløselig konflikt.