Avatar
Paul Nilsen (4 artikler)

«Kadyrov nest mektigst etter Putin»

President Ramzan Kadyrov vil etter alt å dømme bli sittende med makten i Tsjetsjenia. På sikt er det mye som tyder på at Tsjetsjenia og Nord-Kaukasus ikke lenger vil være en del av Russland.

Snowden må ta konsekvensene av sine handlinger

Snowden aksjonerte i visshet og med kunnskap om hvilke følger det kunne få. Da må han også være villig til å underkaste seg lover og regler – og straff om så det gjelder, mener Michael Tetzschner (H).

Fristen løper ut for Snowden

Bjørnsonakademiet understreker at hvis Snowden skal til Norge for å motta prisen, må søknaden om innreise sendes straks – fordi UDI har omlag tre måneders behandlingstid.

«Spion er noe annet enn ’utenlandsk agent’»

Nordisk Ministerråd har valgt å anke den russiske beslutningen om å stemple kontoret i St. Petersburg som «utenlandsk agent». Utfallet av ankesaken er ventet innen 20. april.